Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Introduktionsdagar 2016

Introduktionsdagar för yrkesverksamma. Foto. 2015-09-08

Nu är anmälan öppen för NCK:s introduktionsdagar”Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar”.

Introduktionsdagarna hålls 19-21 januari 2016 och vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer.

Under dagarna får deltagarna en introduktion till bland annat våld mot kvinnor i nära relationer, våldsutsatta kvinnor i särskild sårbarhet, barn som upplever våld och samhällets ansvar.

Läs mer och anmäl dig till introduktionsdagarna

NCK medverkade på europeisk konferens om våld

2015-09-08

I början av september medverkade NCK vid konferensen "European Conference on Domestic Violence" i Belfast, Nordirland. Utredare Madelene Sundström presenterade NCK:s kommande forskningsöversikt om våld mot äldre kvinnor och Steven Lucas, med. dr och överläkare, berättade om NCK:s rapport "Våld och hälsa".

Läs mer om konferensen
Läs mer om rapporten "Våld och hälsa"

NCK-rapporten "Våld och hälsa" översatt till engelska

2015-09-08

Nu finns NCK-rapporten "Våld och hälsa. En befolkningsstudie om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa" tillgänglig på engelska, "Violence and Health in Sweden".

På NCK:s webbplats finns också en engelsk sammanfattning av några av studiens första resultat.

Läs mer om studien på engelska

Beställ rapporten på engelska

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 4
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.