Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Seminarier om våld lockade många

2014-08-29

Nu startar höstens kurser på NCK och i år är de fler än någon gång tidigare. Intresset för att utbilda sig om mäns våld mot kvinnor fortsätter att vara stort, vilket märks på antalet sökande.  

NCK:s universitetskurs för yrkesverksamma ges varje termin och söktrycket är fortsatt högt.

I början av september startar NCK:s nya kurs "Att fråga om våldsutsatthet - utbildarkurs för personal inom hälso- och sjukvården" med 35 deltagare från hela landet. Kursen ger 15 högskolepoäng och efter genomgången kurs ska deltagarna sedan utbilda vidare på sina respektive arbetsplatser. 

NCK:s tvärprofessionella kurs för yrkesverksamma på 15 högskolepoäng ges numera kontinuerligt varje termin, och söktrycket är lika stort som när kursen endast erbjöds en gång per år. Det finns fortfarande möjlighet att ansöka till höstens omgång med start 22 oktober, sista ansökningsdag är 12 september.

För tredje gången hålls i höst även NCK:s utbildarkurs, som vänder sig till personer som i sitt arbete har i uppgift att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, exempelvis inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, frivilligorganisationer eller rättsväsendet. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och pågår på halvfart mellan september och december. 

Läs mer om NCK:s utbildningar

Sprid information om Kvinnofridslinjen

2014-08-29

På Kvinnofridslinjens webbplats kan du kostnadsfritt beställa informationsmaterial om den nationella stödtelefonen, för till exempel väntrum eller besöksrum. Det finns små informationskort på 29 olika språk inklusive punktskrift och flera olika affischer. 

Informationskorten med punktskrift beställer du genom att kontakta info@nck.uu.se. Övrigt material beställs från Kvinnofridslinjens webbplats (öppnas i nytt fönster). 

NCK på Stockholm Pride

2014-07-30

Fredag 1 augusti medverkade Eleonora Stolt, utredare vid NCK och författare till rapporten ”Våld i samkönade relationer”, i ett samtal om våld i nära relationer på Pride-festivalen i Stockholm. 

Samtalet arrangerades av Åklagarmyndigheten och med utgångspunkt i praktiska exempel diskuterade panelen hur utredningar om partnervåld i hbt-relationer fungerar och vilka problem som finns.

Läs mer om programpunkten (öppnas i nytt fönster)

Till rapporten "Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt” 

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 3
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.