Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Ny nationell studie om våld och hälsa

2014-04-01

Onsdagen 7 maj arrangerar NCK ett seminarium i Uppsala om den nya nationella befolkningsundersökningen om kvinnors och mäns våldsutsatthet. Seminariet är nu fullt, men kommer att filmas. Mer information kommer inom kort.

I studien har 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år tillfrågats om sin utsatthet för våld – i barndomen, ungdomen och vuxen ålder. Studien ger en aktuell och allsidig bild av kvinnors och mäns utsatthet för våld samt kopplingen till hälsa, både på kort och lång sikt.

Läs mer om studien och seminariet

Ladda ner rapporten

Ny NCK-kurs för utbildare inom hälso- och sjukvården

2014-04-06

Hösten 2014 ges för första gången NCK-kursen "Att fråga om våldsutsatthet – utbildarkurs för personal inom hälso- och sjukvården". Kursen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som sedan ska vidareutbilda inom den egna verksamheten.

Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor med fokus på hälso- och sjukvårdens ansvar, och innehåller även pedagogik och metodik med inriktning på vuxnas lärande.

Läs mer och anmäl dig

Stipendium för rapportarbete till NCK-medarbetare

2014-03-19

Madelene Sundström, utredare vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, har tilldelas Uppsala Zonta II:s stipendium 2014 för sitt arbete med rapporten ”Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning”.

Rapporten lanserades förra året och den belyser kunskapsläget om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Läs och ladda ner rapporten

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 1
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.