Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Våldsutsatta kvinnors röster lyfts på teatern

Redan första dagen Kvinnofridslinjen var öppen började telefonerna att ringa. I dag, tio år senare, har stödtelefonen besvarat mer än en kvarts miljon samtal. Nu lyfts kvinnornas röster i ett unikt samarbete mellan Nationellt centrum för kvinnofrid och Uppsala stadsteater.
Lördag 25 november, på FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor uppmärksammas boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen" vid ett lunchprogram på Uppsala stadsteater. Boken, har tagits fram med hjälp av Kvinnofridslinjens personal med anledning av att stödtelefonen nu har funnits i tio år. Den innehåller anonymiserade citat från våldsutsatta kvinnor som ringt den nationella stödtelefonen.
Läs hela pressmeddelandet
Se teaterns program

Introduktionsdagar i januari

24–26 januari nästa år anordnas NCK:s introduktionsdagar med en rad föreläsningar för yrkesverksamma om mäns våld mot kvinnor. Fram till och med 10 december är det möjligt att anmäla sig till dagarna. Här hittar du mer information och kan se programmet.
Läs mer och anmäl dig

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.