Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Nu fyller Kvinnofridslinjen 10 år

I år har den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen funnits i tio år. Sedan starten har mer än en kvarts miljon samtal från kvinnor som utsatts för våld, hot och sexuella övergrepp besvarats.

Det var 4 december 2007 som stödtelefonen (020-50 50 50) invigdes och antalet besvarade samtal har ökat stort sedan starten. Förra året var det i snitt 86 samtal per dygn. Telefonen bemannas dygnet runt av professionell personal i form av sjuksköterskor och socionomer. Den drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet. Även NCK har tioårsjubileum i år.

Läs pressmeddelandet 
Läs mer om Kvinnofridslinjen 10 år

NCK:s lärobok ger mer kunskap

Vill du lära dig mer om mäns våld mot kvinnor? Då kan du beställa NCK:s lärobok "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar". Den vänder sig till studerande inom vård och medicin, samhällskunskap och juridik samt till redan yrkesverksamma och ideellt engagerade.
Läs mer om NCK:s utbildningsmaterial

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.