Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Nu lanseras webbstöd för vården

Nu lanseras webbstöd för vården – ett nationellt kompetensstöd för hälso- och sjukvården och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer.

Webbstödet ligger på NCK:s webbplats och riktar sig till personal som möter patienter som utsatts för våld. Det består av kortfattade faktatexter, filmer, reportage, intervjuer med experter och tips om fördjupning och lanseras vid fem regionala seminarier. Nästa seminarium hålls 27 februari i Göteborg. Webbstödet har utarbetats av NCK i samverkan med Socialstyrelsen.

Gå direkt till webbstöd för vården
Anmäl dig till seminarier
Läs nyhet om arbetet med webbstödet

Kvinnofridskonferens i vår

Konferensen "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder" hålls 29–30 maj 2018 i Stockholm. Den arrangeras av nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid där NCK är sammankallande. Syftet är att lyfta det arbete som görs av myndigheter runtom i landet. Konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området presenteras vid fyra stora plenumföreläsningar och 28 parallella seminarier.
Se programmet och anmäl dig

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.