Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Nytt samlat webbstöd för kommuner

2015-01-21

Under 2014 besvarade personalen på den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 28 900 samtal, vilket är fler än något år tidigare. 

Mobiltelefon med Kvinnofridlinjens nummerAntalet samtal till Kvinnofridslinjen, som drivs av NCK, har ökat sedan starten 2007, och varje dag besvaras i snitt mellan 70 och 80 samtal. Flest samtal kommer dagtid under vardagarna, men det ringer hela dygnet.

- Det fortsatt höga antalet samtal visar att det finns ett behov av en dygnet runt-öppen stödtelefon för våldsutsatta kvinnor, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef för Kvinnofridslinjen.

Framförallt är det kvinnor som har varit utsatta för våld och hot som ringer, men också anhöriga och yrkesverksamma vänder sig till Kvinnofridslinjen för att få stöd och råd.

Även Kvinnofridslinjens webbplats är välbesökt. Under 2014 gjordes närmare 325 000 besök på sidan, som innehåller information och fakta om våld mot kvinnor och om Kvinnofridslinjen.

- Vi vet att många besöker webbplatsen innan de ringer till Kvinnofridslinjen. Den fungerar som ett komplement och är en startplats för många som börjat fundera över sin situation, säger Åsa Witkowski.

Till Kvinnofridslinjens webbplats (öppnas i nytt fönster)

NCK medverkar vid konferens i riksdagen

2015-01-20

Onsdag 21 januari talar Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK, på konferensen ”Att synliggöra våld mot kvinnor” som hålls i riksdagen till minne av Fadime Sahindal.

Konferensen ska visa på det arbete som görs, framförallt för gruppen unga kvinnor som är utsatta för våld i hederns namn. Åsa Witkowski presenterar erfarenheter från NCK och Kvinnofridslinjen. I konferensen medverkar forskare, politiker och representanter från olika stödverksamheter. Arrangörer är Terrafem och Vänsterpartiet.

20 år med utbildning om våld

2014-12-18

För att uppmärksamma NCK:s mångåriga utbildningsverksamhet arrangerades 8 december ett seminarium med inbjudna deltagare. Under seminariet gavs en tillbakablick på utbildningarnas utveckling från starten av Rikskvinnocentrum 1994 och framåt, men det diskuterades också hur framtidens pedagogiska möjligheter ser ut. 

- Efterfrågan på NCK:s utbildningar är stor, och vi måste fundera på hur vi kan använda tekniken för att nå fler, och säger Anna Berglund, utbildningschef på NCK

Läs mer om seminariet

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 6
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.