Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Nytt samlat webbstöd för kommuner

2015-04-14

NCK:s regeringsuppdrag att utveckla och kvalitetssäkra den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen har nu slutredovisats i en rapport till regeringen. Uppdraget löpte mellan 2011 och 2014 och har bland annat medfört att stödtelefonen har blivit mer känd och att antalet besvarade samtal till Kvinnofridslinjen har ökat med 17 procent.

– Stödtelefonen fyller en väldigt viktig funktion. Förra året besvarade personalen på Kvinnofridslinjen 29 000 samtal. Kvinnorna berättar om sin utsatta situation och om vad som inte fungerar. Genom alla dessa samtal vet vi mycket om hur verkligheten ser ut, säger Gun Heimer, chef för NCK.

I juni 2011 fick NCK ett fyraårigt regeringsuppdrag för att metodutveckla och kvalitetssäkra det stöd som Kvinnofridslinjen ger till våldsutsatta kvinnor. I uppdraget ingick också att göra stödtelefonen mer känd. 

Läs hela artikeln

Läs rapporten (öppnas i nytt fönster)

Föreläsning om våld mot kvinnor på Socionomdagarna

2015-04-15

Onsdag 15 april föreläste Åsa Witkowski, verksamhetschef för NCK:s kliniska enhet, på Socionomdagarna i Stockholm. Föreläsningen hade rubriken "Våld mot kvinnor - samhällets ansvar".

Föreläsningen filmades av UR Samtiden och kommer senare i vår att visas på Kunskapskanalen. 

Socionomdagarna arrangeras av Akademikerförbundet SSR. 

Läs mer om Socionomdagarna (öppnas i nytt fönster)

Stipendium för arbetet med NCK:s lärobok

2015-03-20

Chrystal Kunosson, utbildare vid NCK, tilldelas Uppsala Zonta II:s stipendium 2015 för sitt arbete med den tredje upplagan av läroboken ’”Våld mot kvinnor – samhällets ansvar”.

Läroboken är en tvärvetenskaplig antologi som samlar teoretisk och praktisk kunskap om mäns våld mot kvinnor. 

Chrystal Kunosson har varit redaktör för boken tillsammans med NCK:s föreståndare professor Gun Heimer och Annika Björck, tidigare utbildningschef vid NCK. 

Läs mer om NCK:s lärobok

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 1
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.