Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Webbkurs om våld ska öka kunskapen i hela landet

Behovet av utbildning om våld är stort i Sverige. I ett unikt samarbete har Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna utvecklat en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Satsningen görs för att höja kompetensen i landets samtliga kommuner.

Webbkursen lanserades 20 september och finns nu på NCK:s webbplats. Den innehåller baskunskap om våld i nära relationer och målsättningen är att höja kompetensen i första hand inom socialtjänsten. Men materialet är också relevant för personal inom vård, skola, omsorg och rättsväsende.
Läs pressmeddelandet om kursen
Läs debattartikel i Dagens samhälle om problematiken
Gå direkt till webbkursen
 

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.