Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Seminarier om våld lockade många

2014-07-07

Under årets Almedalsvecka på Gotland 29 juni - 6 juli arrangerade NCK två seminarier om våld och våldets effekter på hälsan. 

NCK:s seminarium "Sjukt mycket våld - vad kan vården göra"
NCK:s seminarium "Sjukt mycket våld - vad kan vården göra?" engagerade många av Almedalsveckans besökare.

Tisdag 1 juli klockan 15 samtalade NCK:s Anna Berglund, enhetschef, och Åsa Witkowski, verksamhetschef för den kliniska delen, om hur våldsutsatthet påverkar den psykiska hälsan.

Torsdag 3 juli klockan 9 arrangerade NCK ett seminarium med utgångspunkt i den nya rapporten "Våld och hälsa", med hälso- och sjukvårdens arbete i fokus. I seminariet medverkade bland annat Gun Heimer, professor och chef för NCK, och de övriga forskarna bakom studien Steven Lucas och Tommy Andersson. 

Läs mer på Almedalssidan

Frivilligrörelsens erfarenheter viktiga för Kvinnofridslinjen

2014-06-05

En av NCK:s uppgifter är att driva den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. För att regelbundet få och sprida kunskap och erfarenheter har Kvinnofridslinjen en referensgrupp knuten till sig med representanter från frivilligorganisationer. 

- Våra verksamheter är inte konkurrenter, utan samarbetar, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef för Kvinnofridslinjen. 

Läs hela artikeln

NCK på Nordiskt Forum

2014-06-19

Rickard Pettersson, utredare på NCK, deltog fredag 13 juni i ett seminarium arrangerat av Europaparlamentets informationskontor i Sverige på Nordiskt Forum i Malmö.

Seminariet hade titeln ”Våld mot kvinnor – en jämförelse mellan Sverige, Skandinavien och EU”. I samtalet medverkade även Pia Enochsson, särskild utredare, Mikael Gustafsson, Europaparlamentariker (V, GUE/NGL) och Kerstin Weigl, journalist. Moderator var Ylva Nilsson.

Läs mer om seminariet 

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 3
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.