Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Utbildare om våld tar hjälp av varandra

En särskild utbildargrupp har varit ett framgångskoncept i arbetet mot våld i nära relationer vid Landstinget i Värmland. Carin Jonsson, utvecklingsledare, berättade om erfarenheterna när webbstöd för vården lanserades i Karlstad nyligen. Det handlar om sex personer som alla gått NCK:s utbildarkurs och nu delar på uppdraget att informera och utbilda personal inom Landstinget i Värmland. Det här var ett av de regionala lärande exempel på arbete inom hälso- och sjukvården som åhörarna fick höra om vid lanseringsseminariet 6 mars.

Läs nyheten i sin helhet
Gå direkt till webbstöd för vården
Se inbjudan till lanseringsseminarier
 

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.