Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Bättre vård för våldsutsatta med Uppsalamodellen

Hälso- och sjukvården har en nyckelroll när det gäller våldsutsatta kvinnor. Region Uppsala har jobbat i mer än 20 år med att förbättra omhändertagandet av patienter som utsatts för våld. Arbetet har sammanfattats i Uppsalamodellen som nyligen presenterades vid ett seminarium i Gustavianum. I rapporten beskriver NCK hur bemötandet och omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor inom vården kan utvecklas. Fyra framgångsfaktorer har identifierats som visat sig göra stor skillnad: kunskap, rutiner, kontinuerlig uppföljning och samverkan.

Nyhet från seminariet
Läs pressmeddelandet
Se temasidor och läs rapporten

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.