Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Ny NCK-rapport: Viktigt se det sexuella våldet mot äldre kvinnor

2016-03-15

Bild på omslag till rapport Våld mot äldre kvinnorÄven äldre kvinnor drabbas av våld i nära relationer och sexuellt våld. Men omgivningen har ofta svårt att inse att så är fallet, något som kan försvåra för utsatta kvinnor att få hjälp. Det framgår av den forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet presenterade på ett seminarium vid Sveriges riksdag för en tid sedan.

Utredaren Madelene Sundström har gått igenom såväl svenska som internationella studier inom området och rapporten visar att äldre kvinnor utsätts för både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

- Det kan handla om kvinnor som utsatts för våld större delen av sitt vuxna liv där våldet fortsätter även efter 65 års ålder. Ett återkommande resultat i studier är dessutom att äldre kvinnor är mer utsatta för sexuellt våld än män, säger hon.

Läs hela rapporten "Våld mot äldre kvinnor – en forsknings- och kunskapsöversikt"

Läs pressmeddelande

Läs debattartikel

Läs ämnesguiden "Våld mot äldre kvinnor" i NCK:s kunskapsbank

Dags söka höstens kurser

2016-04-21

Nu går det att söka till höstens kurser för yrkesverksamma. NCK:s tvärprofessionella universitetskurs för yrkesverksamma på 15 högskolepoäng ger grundläggande och fördjupad kunskap inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor.

Utbildarkursen "Att utbilda om mäns våld mot kvinnor" på 7,5 högskolepoäng ger grunderna i pedagogik, didaktik och metodik, anpassat för utbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor, samt en fördjupning.

Läs mer om kurserna

Föreläsning på jubileum

2016-04-29

Gun Heimer, chef på NCK, var en av flera föreläsare när Kvinnliga Läkares Förening firade sitt 100-årsjubileum nyligen.

Kvinnliga Läkares Förening är en av de största intresseföreningarna inom Läkarförbundet med 1 500 medlemmar och grundades 1916 av Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström. Gun Heimers föreläsning hade titeln ”Våld mot kvinnor – sjukvårdens och samhällets ansvar”.

- Föreningen gör ett fantastiskt arbete och behövs säkert i 100 år till för att stärka kvinnliga läkares rätt i yrkeslivet, säger hon.

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 2
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.