Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Nytt samlat webbstöd för kommuner

Alla som möter våldsutsatta kvinnor och barn i sitt arbete, inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter, behöver ha kunskaper om våld. Det skriver NCK:s chef professor Gun Heimer och utbildningschef Anna Berglund i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

Professor Gun Heimer

25 november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Över hela världen uppmärksammas våldet som är ett av de största hoten mot kvinnors liv och hälsa. I Sverige dödas i snitt en kvinna var tredje vecka av en man som hon har eller haft en nära relation med.

Det finns en bred politisk enighet i Sverige om samhällets ansvar för att motverka våldet, lagstiftningen har skärpts i flera omgångar och stödet till brottsoffer har förbättrats. Men det finns mycket kvar att göra. 

Läs hela debattartiken (öppnas i nytt fönster)

Se NCK:s seminarier och föreläsningar

2014-11-18

NCK:s filmade föreläsningar och seminarier finns nu samlade på en egen sida på webbplatsen. Där kan du bland annat se NCK:s seminarier från Almedalen, en öppen föreläsning om studien "Våld och hälsa" och ett reportage från den nationella myndighetskonferensen i Stockholm 2013.

Till samlingssidan

Nytt webbstöd för kommuner

2014-11-17

Nu lanseras ett samlat kompetens- och metodstöd anpassat för kommuner och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet har utvecklats av NCK i samarbete med länsstyrelserna, och ligger under NCK:s kunskapsbank. 

Webbstödet innehåller praktiskt inriktade texter och publikationer från berörda myndigheter. En del består av reportage med "lärande exempel" från kommunernas arbete mot våld. 

Till webbstödet

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 5
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.