Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Ny webbkurs om våld tar form

Filmning inför webbkursen på NCK i Uppsala.

Arbetet med NCK:s webbaserade introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är inne i ett intensivt skede. Manuset är klart, experter från hela landet har filmats och nu ska kursen sättas ihop för att kunna lanseras i höst.

Som stöd i arbetet med kursen har NCK haft en referensgrupp bestående av representanter från både kommuner, landsting, myndigheter och idéburna organisationer. Nyligen var de för andra gången på besök hos NCK i Uppsala för att diskutera upplägget.

Evelina Nilsson från Kristianstads kommun och Ing-Marie Andrée från Landstinget Sörmland menar att kursen är efterlängtad och kommer att kunna spela en viktig roll.

Läs hela reportaget

NCK-artikel om våld i Läkartidningen

2016-06-15

Det senaste numret av Läkartidningen innehåller en översiktsartikel om att ställa frågan om våld skriven av med dr Anna Berglund, expert på NCK, och professor Gun Heimer, NCK:s föreståndare. De poängterar bland annat att kunskap om våldets förekomst och dess konsekvenser för hälsan behövs i hela vården.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet

Intervju med Anna Berglund

Två seminarier i Almedalen

2016-06-21

NCK arrangerar två seminarier under Almedalsveckan i Visby. Torsdag 7 juli går det att få en förhandstitt på valda delar av den webbaserade kurs om våld i nära relationer som lanseras till hösten. Seminariet i Almedalen har rubriken En kurs om våld - en quick-fix för kommunerna?

På tisdagen 5 juli är det möjligt att lyssna till ett samtal om våld mot äldre kvinnor mellan NCK:s föreståndare Gun Heimer och riksdagsledamot Barbro Westerholm.

Läs mer om seminarierna

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 2
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.