Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Seminarier om våld lockade många

2014-09-16

NCK:s lärobok ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” samlar teoretisk och praktisk kunskap om mäns våld mot kvinnor. Boken finns nu i en omarbetad utgåva med bland annat två nya kapitel: ett om samverkan och ett om maskulinitet. 

- Våld mot kvinnor är ett eget kunskapsområde, och det är värdefullt att på detta sätt kunna samla experter från olika professioner. En vässad och uppdaterad lärobok ger ökad kunskap och en grund för det fortsatta arbetet, säger Gun Heimer, professor och chef för NCK, och en av de tre redaktörerna för boken.

Målgruppen för läroboken är studenter, yrkesverksamma och ideellt engagerade som i sitt arbete möter eller kommer att möta våldsutsatta kvinnor.

Läs mer om "Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar"

NCK:s utbildningsarbete presenteras på Kreta

2014-10-28

Chrystal Kunosson, utbildare på NCK, föreläser 6-7 november vid ett möte på Kreta om sexuellt våld mot kvinnor som migrerat och som arbetar med hushållstjänster.

Hon kommer att presentera NCK:s erfarenheter av att utbilda om mäns våld mot kvinnor och den utbildningsmodell som NCK har utarbetat. Mötet är en del av projektet COMMUNAID, som finansieras av EU-programmet Daphne III.

Introduktionsdagar för yrkesverksamma i januari

2014-10-27

27-29 januari 2015 anordnar NCK introduktionsdagarna "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" i Uppsala.

Dagarna vänder sig till personer som i sitt arbete kan möta brottsoffer eller förövare, inom exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst eller rättsväsende. 

Under dagarna ges bland annat föreläsningar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer och om myndigheternas ansvar. 

Läs mer och ansök

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 4
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.