Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Samtal och sekretess teman för NCK i Almedalen

NCK har två egna arrangemang under Almedalsveckan. Det ena är ett seminarium om erfarenheterna från Kvinnofridslinjen, den nationella stödtelefonen. Linjen startade 2007 och nu kan vi sammanfatta tio år av samtal med våldsutsatta kvinnor.

Det andra är ett panelsamtal där ett antal experter debatterar under rubriken "Sekretess – hinder eller hjälp i arbetet mot våld?" Om Almedalen och mycket annat kan du även läsa i NCK:s senaste nyhetsbrev. Bilden är tagen av Mikael Wallerstedt.

Läs nyheten
Se programmet
Se nyhetsbrevet

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.