Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Introduktionsdagar gav mersmak

2016-01-26

De kom från Tomelilla i söder till Umeå i norr. De var från socialtjänsten, polisen, stadsmissionen, vårdcentralen och försäkringskassan. Det som förenade var en önskan att lära mer om våld i nära relationer.

Introduktionsdagar för yrkesverksammaFör NCK har det blivit en tradition att rivstarta året med introduktionsdagar för yrkesverksamma. 19-21 januari samlades runt 180 personer från hela landet i Uppsala för att ta del av kunskap om bland annat våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv och våldets konsekvenser för hälsan.

- Intresset för dagarna är konstant stort och vi har alltid fler anmälda än vad som får plats. Det vi har sett på senare år är att det har blivit en större spridning bland yrkeskategorierna. Socialtjänsten är fortfarande en stor grupp men numera dyker även fler åklagare, arbetsförmedlare och läkare upp, berättade NCK:s utbildningssamordnare Ulla Albért.

Läs hela reportaget

Fler samtal till Kvinnofridslinjen vår och höst

2016-01-13

2015 blev ett rekordår för Kvinnofridslinjen med mer än 31 500 besvarade samtal. Statistiken visar framför allt på en ökning av antalet samtal vår och höst jämfört med tidigare. Samtidigt bekräftas bilden av vilket slags våld kvinnorna varit utsatta för.

År 2015 besvarades totalt 31 527 samtal i telefonen, jämfört med 28 999 året dessförinnan.

Läs hela reportaget

NCK producerar webbkurs om våld

2015-12-22

NCK har fått i uppdrag att producera en webbkurs med syfte att höja kompetensen kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen, som produceras i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen, beräknas vara klar under 2016.

Den nya webbkursen blir ett stöd i kommunernas arbete med kompetensförsörjning och kommer att vara tillgänglig för alla.

Läs mer om webbkursen

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 6
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.