Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Dags att söka till höstens utbildningar

Just nu är det möjligt att söka både till höstens kurs för dem som vill lära sig att utbilda om mäns våld mot kvinnor och till den tvärprofessionella kursen för yrkesverksamma.

Utbildarkursen (7,5 hp) riktar sig till personer som i sitt yrke har i uppgift att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor. Sista ansökningsdag är 19 augusti.

Den tvärprofessionella kursen för yrkesverksamma (15 hp) ger grundläggande och fördjupad kunskap inom kompetensområdet. Sista ansökningsdag är 30 augusti.

Sök till utbildarkursen
Sök kursen för yrkesverksamma

Webbstöd lanseras i Malmö i höst

Anmälan har öppnat för lanseringsseminariet för webbstöd för vården i Malmö 13 november. Det nya metod- och kompetensstödet vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård som möter patienter som utsätts för våld. Det har nu kompletterats med ett lärande exempel från barnakuten i Huddinge. 
Se programmet för seminariet i Malmö och anmäl dig
Läs lärande exempel från Huddinge

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner för socialtjänsten och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.