Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Nytt samlat webbstöd för kommuner

2015-03-13

I oktober startar en ny omgång av NCK:s universitetskurs "Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma".

Kursen är tvärvetenskaplig och ger grundläggande och fördjupad kunskap om mäns våld mot kvinnor. Den vänder sig till personer som i sitt arbete kan möta våldsutsatta eller förövare, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsende eller frivilligorganisationer. 

Kursen ger 15 högskolepoäng och sista ansökningsdag är 31 maj. 

Läs mer och ansök

Stipendium för arbetet med NCK:s lärobok

2015-03-20

Chrystal Kunosson, utbildare vid NCK, tilldelas Uppsala Zonta II:s stipendium 2015 för sitt arbete med den tredje upplagan av läroboken ’”Våld mot kvinnor – samhällets ansvar”.

Läroboken är en tvärvetenskaplig antologi som samlar teoretisk och praktisk kunskap om mäns våld mot kvinnor. 

Chrystal Kunosson har varit redaktör för boken tillsammans med NCK:s föreståndare professor Gun Heimer och Annika Björck, tidigare utbildningschef vid NCK. 

Läs mer om NCK:s lärobok

Föreläsning om unga och våld på brottsofferdagen

2015-02-20

Anna Berglund, utbildningschef på NCK, deltog fredag 20 februari på Brottsoffermyndighetens årliga konferens för att uppmärksamma internationella brottsofferdagen.

Årets tema var unga som drabbas av brott, och Anna Berglund föreläste om ungas utsatthet för våld i Sverige med utgångspunkt i NCK:s studie "Våld och hälsa". 

Konferensen arrangerades av Brottsoffermyndigheten tillsammans med en rad ideella organisationer.

Läs mer (öppnas i nytt fönster)

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 1
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.