Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

De håller i trådarna inför kvinnofridskonferensen

Snart är det dags. I slutet av maj samlas 600 deltagare på Folkets hus i Stockholm för att delta i kvinnofridskonferensen 2018, den tredje i ordningen.

Konferensen 29–30 maj är fulltecknad sedan länge. Men Annika Engström och Malin Eriksson på NCK får fortfarande förfrågningar från personer som vill delta. Det har varit ett pusslande att fördela platserna på väntelistan så att spridningen både geografiskt och yrkesmässigt blir så stor som möjligt. Bakom arrangemanget står 20 myndigheter, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting, som samverkar i Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid. NCK håller i det praktiska runt arrangemanget.
Läs hela nyheten
Gå direkt till konferenssidorna

Webbstöd för vården lanserat

Fyra lanseringsseminarier har nu hållits för webbstöd för vården, i Umeå, Karlstad, Göteborg och Stockholm. Det återstår ytterligare ett seminarium i Malmö i höst. Här kan du se en film från lanseringen i Stockholm.
Se filmen från Stockholm
Gå direkt till webbstöd för vården

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner för socialtjänsten och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.