Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Träffa NCK under Almedalsveckan

2015-07-01

Anna Berglund och Åsa Witkowski pratade om vikten av att ställa frågan om våld.
Anna Berglund och Åsa Witkowski samtalade om vikten av att ställa frågan om våld.

Under årets Almedalsvecka i Visby arrangerade NCK seminariet ”Varför frågar ingen hur jag har det hemma?” på Psykisk hälsa-kaféet.

Under seminariet samtalade NCK:s Åsa Witkowski och Anna Berglund om hur viktigt det är att ställa frågor om våld, och gav konkreta exempel på hur man kan gå vidare för att få hjälp och stöd. Bland annat lyfte de att arbetsgivare och kollegor kan spela en viktig roll.

- Det är bra om arbetsgivare har rutiner för hur de ska agera om personal är utsatt för våld, sa Åsa Witkowski under seminariet.

NCK:s chef, professor Gun Heimer, medverkade på torsdagen i Brottsoffermyndighetens seminarium "Tonårstrubbel eller misshandel – om ungas våld i nära relationer" på Barnrättstorget.

På onsdagen presenterade NCK och länsstyrelserna det nya webbstödet för kommuner vid länsstyrelsernas arrangemang Jämställdhetsutmaningen. 

Läs mer om presentationen av webbstödet

Läs mer om NCK:s medverkan under Almedalsveckan

Sök till höstens kurs om att utbilda om våld mot kvinnor

2015-06-29

Nu är ansökan öppen till höstens omgång av "Att utbilda om mäns våld mot kvinnor – utbildarkurs" på 7,5 högskolepoäng. Kursen vänder sig till personer som i sitt yrke har i uppgift att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, exempelvis inom socialtjänsten, frivilligorganisationer, rättsväsendet eller hälso- och sjukvården.

Sista dag för ansökan är 11 september. 

Läs mer och ansök

Temasidor: Att ställa frågan för att upptäcka våldsutsatthet

2015-06-02

Runt om i Sverige pågår ett intensivt arbete med att utvecklalokala rutiner för att upptäcka våldsutsatthet.

Nu kan du läsa reportage om hur två olika verksamheter inom hälso- och sjukvården i Norrbotten och Uppsala arbetar för att förbättra omhändertagande av våldsutsatta.

Läs reportagen

Gå till temasidor om att ställa frågan om våld

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 3
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.