Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Etiska dilemman tema vid träff för stödlinjer

Att ge råd och stöd per telefon utan att se den man pratar med är en speciell utmaning. Etiska dilemman var temat för dagen när stödlinjer vid olika myndigheter träffades på NCK för att utbyta erfarenheter.

– Ibland får man så mycket i knät, men då får man tänka att man har hjälpt till så mycket bara genom att lyssna.
Så beskrev en av deltagarna vid seminariet hur det kan kännas att ta sig an ett komplicerat fall i telefonen. Dagens föreläsare, docent Anna T Höglund från Uppsala universitet och professor Inger K Holmström från Mälardalens högskola, är väl medvetna om vilka etiska dilemman som uppstår emellanåt.
Läs hela nyheten

Anmäl dig till NCK:s introduktionsdagar

24-26 januari 2017 är det återigen dags för NCK:s populära introduktionsdagar ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar”. Introduktionsdagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, rättsväsendet eller frivilligorganisationerna.

Läs mer och anmäl dig

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.