Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Flera nyheter när webbkursen fyller år

20 september fyller webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ett år. Webbkursen har fått ett stort genomslag ute i landet och antalet användare ligger nu på över 14 000.

Samtidigt med årsdagen lanseras även ett antal nyheter. Den första delen av den tecknade filmen där våldsutsatta Anna besöker socialtjänsten finns nu för nerladdning och spridning på sociala medier. Samtliga filmer i webbkursen och trailern går dessutom att få textade på engelska.
– Genom att vi översatt det filmade materialet finns det nu möjligheter för grupper och internationella besökare att se filmklippen, säger projektledare Annika Engström på NCK.

Läs hela nyheten

Läroboken ger mer kunskap

Söker du mer kunskap om våld? Beställ läroboken "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och beskriver berörda myndigheters ansvar. Boken har tagits fram av NCK och vänder sig till studenter, yrkesverksamma och engagerade. 
Läs mer om utbildningsmaterialet

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.