Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Seminarier om våld lockade många

2014-07-07

Under årets Almedalsvecka på Gotland 29 juni - 6 juli arrangerade NCK två seminarier om våld och våldets effekter på hälsan. 

NCK:s seminarium "Sjukt mycket våld - vad kan vården göra"
NCK:s seminarium "Sjukt mycket våld - vad kan vården göra?" engagerade många av Almedalsveckans besökare.

Tisdag 1 juli klockan 15 samtalade NCK:s Anna Berglund, enhetschef, och Åsa Witkowski, verksamhetschef för den kliniska delen, om hur våldsutsatthet påverkar den psykiska hälsan.

Torsdag 3 juli klockan 9 arrangerade NCK ett seminarium med utgångspunkt i den nya rapporten "Våld och hälsa", med hälso- och sjukvårdens arbete i fokus. I seminariet medverkade bland annat Gun Heimer, professor och chef för NCK, och de övriga forskarna bakom studien Steven Lucas och Tommy Andersson. 

Läs mer på Almedalssidan

Ansök till höstens kurs för yrkesverksamma

2014-08-14

12 september är sista dag för ansökan till NCK:s universitetskurs "Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma". Utbildningen ger 15 högskolepoäng och vänder sig till personer som i sitt arbete kan komma att möta brottsoffer och förövare, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsende eller frivilligorganisationer. 

Kursen börjar i slutet av oktober och pågår till mitten av mars. 

Läs mer och anmäl dig

NCK på Stockholm Pride

2014-07-30

Fredag 1 augusti medverkade Eleonora Stolt, utredare vid NCK och författare till rapporten ”Våld i samkönade relationer”, i ett samtal om våld i nära relationer på Pride-festivalen i Stockholm. 

Samtalet arrangerades av Åklagarmyndigheten och med utgångspunkt i praktiska exempel diskuterade panelen hur utredningar om partnervåld i hbt-relationer fungerar och vilka problem som finns.

Läs mer om programpunkten (öppnas i nytt fönster)

Till rapporten "Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt” 

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 3
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.