Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Nytt samlat webbstöd för kommuner

2014-11-17

Nu lanseras ett samlat kompetens- och metodstöd anpassat för kommuner och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet har utvecklats av NCK i samarbete med länsstyrelserna, och ligger under NCK:s kunskapsbank. 

Webbstödet innehåller praktiskt inriktade texter och publikationer från berörda myndigheter. En del består av reportage med "lärande exempel" från kommunernas arbete mot våld. 

- Vi hoppas och tror att det nya webbstödet ska göra att all den kunskap och erfarenhet som redan finns i kunskapsbanken ska få en ännu större spridning och komma fler till nytta, säger Petra Dahlgren, redaktör för NCK:s kunskapsbank. 

Till webbstödet för kommuner

Se NCK:s seminarier och föreläsningar

2014-11-18

Nu finns NCK:s filmade föreläsningar och seminarier samlade på en egen sida på webbplatsen. Där kan du bland annat se NCK:s seminarier från Almedalen, en öppen föreläsning om studien "Våld och hälsa" och ett reportage från den nationella myndighetskonferensen i Stockholm 2013.

Till samlingssidan

NCK:s utbildningsarbete presenterades på Kreta

2014-11-10

Chrystal Kunosson, utbildare på NCK, föreläste 6-7 november vid ett möte på Kreta om sexuellt våld mot kvinnor som migrerat och som arbetar med hushållstjänster.

Hon presenterade NCK:s erfarenheter av att utbilda om mäns våld mot kvinnor och den utbildningsmodell som NCK har utarbetat. Mötet var en del av projektet COMMUNAID, som finansieras av EU-programmet Daphne III.

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 5
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.