Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Åsa Regnér besökte NCK
Åsa Regnér och Gun Heimer
Jämställdhetsminister Åsa Regnér och
NCK:s chef Gun Heimer.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér besökte 21 oktober NCK, bland annat för att delta i ett möte med nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

I nätverket ingår representanter från 17 nationella myndigheter, bland annat Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Brottsoffermyndigheten, länsstyrelserna och organisationen Sveriges kommuner och landsting.

- Det var givande att träffa det nationella myndighetsnätverket och intressant att se att deltagarna ger en i stort sett samstämmig bild, då det gäller vilka utmaningar vi står inför om vi ska kunna närma oss målet. En tydligare samordning och styrning behövs! sa Åsa Regner efter mötet.

Läs hela artikeln i NCK:s kunskapsbank

Beställ material inför FN:s dag 25 november

2015-11-10

25 november är FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Hjälp till att sprida information om Kvinnofridslinjen genom att beställa kort på olika språk, affischer och broschyrer.

Gå till beställningssidan på Kvinnofridslinjens webbplats
(öppnas i nytt fönster)

I NCK:s kunskapsbank finns kortfattad och fördjupad information om våld mot kvinnor.

Gå till NCK:s kunskapsbank

NCK-rapporten "Våld och hälsa" översatt till engelska

2015-09-08

Nu finns NCK-rapporten "Våld och hälsa. En befolkningsstudie om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa" tillgänglig på engelska, "Violence and Health in Sweden".

På NCK:s webbplats finns också en engelsk sammanfattning av några av studiens första resultat.

Läs mer om studien på engelska

Beställ rapporten på engelska

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 4
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.