Patientverksamhet

Information om NCK:s verksamhet för patienter finns på Akademiska sjukhusets webbplats.
(öppnas i nytt fönster)

NCK är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa områden. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.


Ny utbildningssatsning i Västra Götaland

2015-05-05

I höst startar NCK tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland en utbildning för kommunala samordnare i kvinnofridsfrågor. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och det är första gången som NCK genomför en universitetsutbildning i samarbete med en länsstyrelse.

- Personalen inom socialtjänsten är en viktig grupp och genom samarbetet med länsstyrelsen kan vi nå dem på ett effektivt sätt, säger Anna Berglund, utbildningschef på NCK.

Porträtt Katarina Björkgren
Katarina Björkgren är en av
två kursansvariga. 

Kursen ”Mäns våld mot kvinnor med fokus på särskild sårbarhet – inriktning socialt arbete” är på fördjupningsnivå och ges på halvfart med start i oktober. Målgruppen är personer som arbetar på strategisk nivå i kommunerna i Västra Götalands län med ansvar för frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

- Huvudsyftet är att erbjuda en kurs för yrkesverksamma som ger akademiska poäng. De flesta socionomer har inte fått kunskap om våld mot kvinnor i sin högskoleutbildning, men ska ändå arbeta med frågorna, säger Katarina Björkgren på Länsstyrelsen Västra Götaland som är kursansvarig tillsammans med Ulla Albért från NCK.

Läs mer om kursen

Fler samtal efter regeringsuppdrag

2015-04-14

NCK:s regeringsuppdrag att utveckla och kvalitetssäkra den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen har nu slutredovisats i en rapport till regeringen. 

Uppdraget löpte mellan 2011 och 2014 och har bland annat medfört att stödtelefonen har blivit mer känd och att antalet besvarade samtal till Kvinnofridslinjen har ökat med 17 procent.

Läs hela artikeln

UR visar föreläsning om våld från Socionomdagarna

2015-04-30

Onsdag 15 april föreläste Åsa Witkowski, verksamhetschef för NCK:s kliniska enhet, på Socionomdagarna i Stockholm. Föreläsningen hade rubriken "Våld mot kvinnor - samhällets ansvar".

Föreläsningen filmades av UR.

Se föreläsningen på UR Play (öppnas i nytt fönster)

Läs om Socionomdagarna (öppnas i nytt fönster)

Nyhetsbrev från NCK

NCK NyhetsbrevLäs senaste numret av Nationellt centrum för kvinnofrids elektroniska nyhetsbrev,
Aktuellt från NCK, nr 2
(öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Kvinnofridslinjen på Facebook

Gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook


Kvinnofridslinjens 
webbplats.