Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

Bo Wagner Sørensen

Bo Wagner Sørensen, Titel: Ph.d. i antropologi
Lärosäte: Center for Forebyggelse og Rådgivning, Københavns Kommune
E-post: CL9Rsof.kk.dk

Presentation

Bo Wagner Sørensen forsker om vold mod kvinder; vold som fænomen og begreb; vold og etnicitet; vold i tværkulturelt perspektiv; ’behandling’ af voldelige mænd.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel

Voldsfortællinger og voldsforståelser: Et komparativt antropologisk studie af voldsramte etnisk danske kvinder og kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

Beskrivning av projektet

Formålet er at identificere og analysere ligheder og forskelle i måden, hvorpå kvinder fortæller om og forstår den vold, de har været udsat for.

Aktuelt har vi ringe indsigt i, hvordan etnisk danske kvinder fortæller om og forstår den vold, de er eller har været udsat for. Og hvis vi antager en sammenhæng mellem voldsforståelse og indsatser til bekæmpelse og forebyggelse af volden, er det væsentligt at få indblik i spørgsmålet: Hvilken eller hvilke voldsforståelser kommer til udtryk i kvindernes fortællinger? Herunder spørgsmål som: Hvad er vold ifølge kvinderne? Hvad medtages i deres fortællinger? Hvilken betydning tillægger de følelser? Ser de sig selv som medansvarlige?

Ideen er at få 15-20 etnisk danske kvinder, der enten er eller har været på et af landets krisecentre, til at fortælle deres voldshistorie. Disse voldshistorier vil indgå i en komparativ analyse, hvor de vil blive sammenholdt med eksisterende kvalitative studier af voldsforståelser, herunder især Danneskiold-Samsøe, Mørck & Sørensen (2011): ”Familien betyder alt”. Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier.
 

Finansiärer

Det Frie Forskningsråd / Samfund og Erhverv

Tidsperiod

2012

Publikationer i urval

Sørensen,  Bo Wagner (2015) ”Behandling af voldelige mænd” i Tidsskriftet Antropologi 71,  s. 91-113.

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen (2014): Kvindelige ægteskabsmigranter og voldelige realiteter. I: A. Liversage & M. Rytter (red.): Ægteskab og migration; s.139-159. Århus: Aarhus Universitetsforlag. Mer information om publikationen

Sørensen, Bo Wagner (2013): ”Voldens kontinuum og kvinders voldserfaringer” i Sosiologi i Dag 43(4): 69-93. Mer information om publikationen

Sørensen, Bo Wagner & Sofie Danneskiold-Samsøe (2013): “Women Victims of Violence on a Scale of Vulnerability: Marriage Migrants and Successive Victims as Particularly Vulnerable Categories” i Retfærd, Nordic Journal of Law and Justice 36(3): 45-63.

Sørensen, Bo Wagner (2013) "A Matter of Mental Health? Treatment of Perpetrators of Domestic Violence in Denmark and the Underlying Perception of of Violence" in Klein, Renate (ed.) Framing Sexual and Domestic Violence through Language; pp. 111-134. New York: Palgrave Macmillan. Mer information om publikationen

Sørensen, Bo Wagner, Mørck, Yvonne & Danneskiold-Samsøe, Sofie (2012) ”Tavshed og vold mod kvinder. Erfaringer fra et projekt om vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier” i Tidsskriftet Antropologi 65, s. 103-127. Mer information om publikationen

Sørensen, Bo Wagner, Mørck, Yvonne & Danneskiold-Samsøe, Sofie (2012) “A Conspiracy of Silence: Violence against Ethnic Minority Women in Denmark” in Wijma, Barbro, Tucker, Claire & Engdahl, Ulrica (eds.) GEXcel Work in Progress Report Volume XIII. Proceedings from the Conference: Violences and Silences: Shaming, Blaming – and Intervening. October 12th-14th, 2010, Linköping: Centre of Gender Excellence – GEXcel, Linköping University.

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Sørensen, Wagner Bo, Mørck, Yvonne, (2011) 'Familien betyder alt' - Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Mer information om publikationen

Mørck, Yvonne, Sørensen, Bo Wagner, Danneskiold-Samsøe, Sofie & Højberg, Henriette (2011) "The Thin Line Between Protection, Care and Control: Violence Against Ethnic Minority Women in Denmark" in Thiara, Ravi K., Condon, Stephanie A. & Schröttle, Monika (eds.) Violence against Women and Ethnicity: Commonalities and Differences across Europe. Opladen: Barbara Budrich Publishers. s. 276-290. Mer information om publikationen

Sørensen, Bo Wagner (2001) “'Men in Transition': The Representation of Men’s Violence Against Women in Greenland" i Violence Against Women 7(7), 826-847. Mer information om publikationen

Sørensen, Bo Wagner (1998) "Explanations for wife beating in Greenland" i Klein, R.C.A. (ed.) Multidisciplinary Perspectives on Family Violence. London: Routledge. Mer information om publikationen

Sørensen, Bo Wagner (1994) Magt eller afmagt? Køn, følelser og vold i Grønland. København: Akademisk Forlag. Mer information om publikationen

 Är du forskare och vill vara med i NCK:s kunskapsbank? 
Skicka gärna ett mail till kunskapsbanken@nck.uu.se