Webbstöd rubrik

Person som sufar på nck.uu.se/kunskapsbankenSocialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor, män och barn som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Länsstyrelserna har uppmärksammat att det finns behov av att samordna information inom områdena mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Därför har Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) tillsammans utvecklat ett metod- och kompetensstöd anpassat för kommuner och socialtjänstens arbete inom nämnda områden.

Webbstödet innehåller praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage om ”lärande exempel” från olika kommuner. Webbstödet är under uppbyggnad och kommer att utvecklas löpande.

Lärande exempel: Våld behandlas över nätet

2016-05-10

Hos Alternativ till våld i Jönköping erbjuds våldsutövare internetbehandling. Här behandlas ilska och aggressioner på ett sätt som liknar det som används vid fobier och panikångest. Metoden som kallas Ivin har utvecklats tillsammans med Linköpings universitet.

Dan Rosenqvist och Kjell Nordén.Alternativ till våld, eller ATV i Jönköping, är från början en samtalsmottagning specialiserad på psykoterapi mot vålds- och aggressionsproblem. Men sedan i höstas erbjuder ATV Jönköping, Kalmar och Täby samt Familjefridsteamet i Hässleholm även en form av internetbehandling. Modellen utvecklades ursprungligen av institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet som forskar om psykologisk självhjälpsbehandling via internet.

Läs hela lärande exemplet

Läs om arbetet med ny webbkurs om våld

2016-05-12

Arbetet med NCK:s webbaserade introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är inne i ett intensivt skede. Manuset är klart, experter från hela landet har filmats och nu ska kursen sättas ihop för att kunna lanseras i höst.

Som stöd i arbetet med kursen har NCK haft en referensgrupp bestående av representanter från både kommuner, landsting, myndigheter och idéburna organisationer. Nyligen var de för andra gången på besök hos NCK i Uppsala för att diskutera upplägget.

Läs ett reportage om arbetet med webbkursen

Mer information om webbkursen

Utvecklingsmedel för arbetet mot våld

2016-05-11

Nu finns det möjlighet för kommuner och landsting att rekvirera 2016 års utvecklingsmedel. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Socialstyrelsen har per e-post skickat ut anvisningar och rekvisitionsblankett till varje kommun och landsting. Rekvisitionen av utvecklingsmedlen ska ha inkommit senast den 1 juni 2016.

Läs mer på Socialstyrelens webbplats.

Webbstöd för kommuner
    Socialtjänstens arbete Läs mer
    Att organisera arbetet Läs mer
    Att arbeta med våldsutsatta 
    Läs mer
    Att arbeta med barn Läs mer
    Att arbeta med särskilt
    utsatta Läs mer
    Att arbeta med våldsutövare
    Läs mer
    Utbildning Läs mer
    Lärande exempel Läs mer
    Kontaktuppgifter Läs mer

Socialstyrelsens publikationer

Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Att stärka och förbättra arbetet för barn och vuxna som utsätts för våld av närstående

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter