Webbstöd rubrik

Person som sufar på nck.uu.se/kunskapsbankenSocialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor, män och barn som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Länsstyrelserna har uppmärksammat att det finns behov av att samordna information inom områdena mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Därför har Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) tillsammans utvecklat ett metod- och kompetensstöd anpassat för kommuner och socialtjänstens arbete inom nämnda områden.

Webbstödet innehåller praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage om ”lärande exempel” från olika kommuner. Webbstödet är under uppbyggnad och kommer att utvecklas löpande.

Lärande exempel: Tvångs- och barnäktenskap svåra frågor för socialtjänsten

2016-06-20

Affisch från Nationellt kompetenscentrumHotande tvångsäktenskap kan kräva snabba ingripanden av socialtjänsten. Men det riktigt svåra kommer efteråt för de flickor som tvingas bryta med sina familjer. Det menar socialsekreterare Petra Persson i Norrköpings kommun.

Oron bland dem som lever med hedersrelaterad problematik och riskerar att bli bortgifta ökar ofta inför längre ledigheter som sommarlovet. Inte sällan fångas detta upp inom skolans värld, av en lärare eller kanske en skolsköterska. Därför anser socialtjänsten i Norrköping att ett nära samarbete med skolan är särskilt viktigt.

– Sedan ett år tillbaka har vi en konsultativ grupp för våld i nära relationer dit handläggarna kan komma och dra sitt ärende. Gruppen träffas en gång varannan vecka och representanter från både socialkontoret, regionen och utbildningskontoret ingår. Vid behov är även polisen med, berättar Petra Persson, socialsekreterare och en av representanterna i gruppen.

Läs hela reportaget

Äldre och ny webbkurs i fokus under Almedalen

2016-07-08

Torsdag 7 juli var det möjligt att få en förhandstitt på den webbkurs om våld som NCK kommer att lansera på riktigt i höst tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Det här var ett av två seminarier som NCK arrangerade under Almedalsveckan i Visby.

NCK stod dessutom bakom ett seminarium med rubriken ”Ni säger väl ingenting till min man?". Det handlade om ett samtal mellan NCK:s föreståndare Gun Heimer och riksdagsledamot Barbro Westerholm (L) om våld mot äldre kvinnor.

Läs hela reportaget

Se webbsändningen från seminariet om webbkursen

Utvecklingsmedel för arbetet mot våld

2016-05-11

Nu finns det möjlighet för kommuner och landsting att rekvirera 2016 års utvecklingsmedel. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Socialstyrelsen har per e-post skickat ut anvisningar och rekvisitionsblankett till varje kommun och landsting. Rekvisitionen av utvecklingsmedlen ska ha inkommit senast den 1 juni 2016.

Läs mer på Socialstyrelens webbplats.

Webbstöd för kommuner
    Socialtjänstens arbete Läs mer
    Att organisera arbetet Läs mer
    Att arbeta med våldsutsatta 
    Läs mer
    Att arbeta med barn Läs mer
    Att arbeta med särskilt
    utsatta Läs mer
    Att arbeta med våldsutövare
    Läs mer
    Utbildning Läs mer
    Lärande exempel Läs mer
    Kontaktuppgifter Läs mer

Socialstyrelsens publikationer

Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Att stärka och förbättra arbetet för barn och vuxna som utsätts för våld av närstående

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter