Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nytt uppdrag att utbilda universitetslärare

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med NCK erbjuda utbildningsinsatser för lärare vid universitet och högskolor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
– Det här är ett mycket angeläget uppdrag som vi ser fram emot att börja arbeta med tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten. NCK har lång erfarenhet av universitetsutbildning om mäns våld mot kvinnor och har byggt upp en omfattande kunskap när det gäller de pedagogiska utmaningar som detta innebär, säger Gun Heimer, professor och chef för NCK.
Bakgrunden är att kunskap inom området kommer att bli obligatoriskt på relevanta högskoleutbildningar från och med sommaren 2018.
Läs hela nyheten

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om webbstöd för vården som nu finns tillgängligt på NCK:s kunskapsbank. Dessutom har vi gjort ett reportage i form av ett lärande exempel från Skåne om checklistan för skyddat boende och en forskarintervju med Petra Ornstein, doktorand i statistik, som gjort en studie om kostnaderna för ohälsa som en följd av våld.
Läs brevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev