Modellkurs för universitetslärare klar

NCK har tagit fram en modellkurs för universitets- och högskolelärare för att ge dem kunskapsstöd i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Bakgrunden är den ändrade högskoleförordningen för åtta program som nu ska ha en obligatorisk del om våld.

Våren 2018 fick NCK uppdraget att utveckla modellkursen och under hösten genomfördes en pilotsatsning i samarbete med berörda program vid Uppsala universitet och tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet. 
Läs hela nyheten

NCK:s verksamhetsberättelse för 2018

Nationellt centrum för kvinnofrid har under 2018 haft stort fokus på utbildning. Webbkurs om våld har nått totalt nära 34 000 användare, ett nytt webbstöd för vården har lanserats och webbstödet för kommuner har utvecklats.

En annan viktig källa till ökad kunskp är NCK:s kunskapsbank. Under året öppnades publikationerna i databasen totalt 200 000 gånger, en ökning med 33 procent jämfört med 2017. 
Läs hela verksamhetsberättelsen och se film om verksamheten

Senaste nyhetsbrevet från NCK

Bild på ett av NCK:s nyhetsbrev

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om NCK:s modellkurs för universitetslärare som ska undervisa om mäns våld mot kvinnor. Vi skriver också om läroboken "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" som just nu revideras. Dessutom berättar vi om sex nya dramatiserade kortfilmer för socialtjänsten som på ett konkret sätt visar hur medarbetare kan ställa frågor om våld för att upptäcka våldsutsatthet.
Läs brevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev