Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Umeå först ut när webbstöd för vården lanserades

Tandvårdens och ungdomsmottagningarnas arbete mot våld i nära relationer väckte uppmärksamhet när webbstöd för vården lanserades i Umeå. Det här var det första i en rad lanseringsseminarier runt om i Sverige.

Webbstöd för vården lanserades vid ett seminarium på Norrlands universitetssjukhus i Umeå 20 februari. Det handlar om ett nytt verktyg som riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård som möter patienter som utsätts för våld. Webbstöd för vården är ett regeringsuppdrag och har utvecklats i samverkan med Socialstyrelsen som även inledde seminariet.

Läs hela nyheten och se film från seminariet

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om den nationella kvinnofridskonferensen 2018 och de regionala seminarierna i samband med lanseringen av webbstöd för vården som det nu går att anmäla sig till. Dessutom har vi gjort ett reportage i form av ett lärande exempel från Snäckbackens förskola i Sollentuna som arbetat med Brottsoffermyndighetens material "Liten och trygg".
Läs brevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev