Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Stort intresse för Uppsalamodellen

För en tid sedan presenterade NCK rapporten "Uppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården". Där beskrivs hur omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor har utvecklats vid region Uppsala sedan 1994 och fram till i dag – från forskning till praktik.

Rapporten presenterades vid ett seminarium i Gustavianum för ett 60-tal inbjudna gäster. Fyra framgångsfaktorer lyfts fram i arbetet med våldsutsatta: kunskap, rutiner, kontinuerlig uppföljning och samverkan. Att personalen har utbildning i frågorna samt att det finns rutiner som kan fungera som ett stöd har bland annat visat sig vara viktigt.

Läs nyheten
Gå till temasidorna

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet intervjuar vi en forskare som studerat våldsutsatta barns informella nätverk, berättar om arbetssättet Bygga broar, höstens utbildningar på NCK som nu går att söka och de seminarier som planeras under Almedalsveckan.

Läs nyhetsbrevet
Prenumerera och se tidigare brev