Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Över 30 000 har skapat konto på webbkurs

Den webbaserade kursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – webbkurs om våld – har nu passerat 30 000 användare. Kursen lanserades hösten 2016.

Kursen innehåller grundläggande kunskap och har tagits fram av NCK, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Den riktar sig i första hand till socialtjänsten men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Den är helt kostnadsfri att använda och tar maximalt tre timmar i anspråk.

Logga in och skapa ett konto!

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om sommaren på Kvinnofridslinjen. Du kan också hitta länkar till filmerna från NCK:s seminarier i Almedalen samt vårens kvinnofridskonferens. Vi har dessutom intervjuat två forskare, Jenny Yourstone och Moa Bladini.
Läs brevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev