Webbstöd för hälso- och sjukvården planeras

2016-11-21

Nu ska även vårdsektorn få ett webbaserat nationellt kompetensstöd. Webbstödet ska bland annat innehålla kunskap, råd och tips i arbetet mot våld i nära relationer. Men först genomförs en förstudie för att ta reda på hur behovet egentligen ser ut.

Porträtt Ing-Marie Andrée

Det handlar om det senaste regeringsuppdraget som NCK utför i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Enligt uppdraget ska det nya nationella kompetensstödet lyfta fram gällande regelverk, aktuell kunskap och konkret information om verksamma metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta kvinnor. Stödet riktar sig både till hälso- och sjukvården och tandvården.

Mer exakt vad som efterfrågas undersöker nu Ing-Marie Andrée från landstinget i Sörmland. Fram till årsskiftet fungerar hon som projektledare för förstudien på NCK några dagar i veckan.

– Det jag har gjort hittills är att jag har kontaktat representanter från landstingen och regionerna samt folktandvården. Tanken är att undersöka vad det finns för önskemål och vilken form av stöd de vill ha. Men även få en bild av hur det ser ut i nuläget.

Olika slags verksamheter

Hon berättar att arbetet mot våld i nära relationer i landstingen har hållit på länge men fått en rejäl skjuts framåt på senare år, inte minst som en konsekvens av Socialstyrelsens föreskrifter som kom 2014. Där ställs bland annat krav på att hälso- och sjukvården och tandvården ska ställa frågor om våld till patienter.

– Det är mycket intressant att se vilket arbete som redan pågår runt om i landet och vilka idéer man har. Ett önskemål som är tydligt är att någon ska samla informationen så att den blir lätt att hitta. Man vill få tips om vad man kan göra och kunna inspireras av hur andra arbetar. Även om varje landsting är unikt så kan man lära mycket av varandra.

På NCK:s webbplats finns redan ett webbstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer (se webbstöd för kommuner). Där ryms praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage i form av ”lärande exempel”. En webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ingår också.

– Webbstöd för kommuner kommer att fungera som en modell när vi ska bygga upp det här nya kompetensstödet. Men kommunernas och landstingens verksamheter ser väldigt olika ut. Bland annat finns det många fler yrkesgrupper inom vården. Vi vill först se vad de faktiskt behöver och efterfrågar, säger Karin Sandell, enhetschef.

Praktiska råd efterfrågas

Även Ing-Marie Andrée betonar att det finns avgörande skillnader. Hon har redan hunnit bilda sig en uppfattning om hur inriktningen bör se ut.

– Framför allt vill landstingen ha väldigt konkreta och praktiska råd. De som jobbar inom vården har ofta svårt att styra sin tid och behöver ett stöd som är smidigt att ta till sig, säger hon.

FAKTA/UPPDRAGET
Förstudien ska omfatta förslag på innehåll, upplägg och form för det webbaserade nationella kompetensstödet. I samband med förstudien ska även uppgifter om landstingens och regionernas nuvarande arbete med våldsutsatta kvinnor sammanställas. Förstudien ska vara klar vid årets slut och fungera som ett underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. NCK räknar med att kunna lansera ett nytt webbstöd för hälso- och sjukvården och tandvården i slutet av 2017.

Nyheter 2018