Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Hat på nätet svårt att hantera

FORSKARINTERVJU. Det råder en osäkerhet både inom rättsväsendet och bland allmänheten om vad som uttrycks på nätet som är brottsligt och hur överträdelser bör hanteras. Och det gäller i synnerhet sådana kränkningar som kvinnor utsätts för. Det visar en kartläggning av Moa Bladini, lektor i straffrätt vid Göteborgs universitet, som Nordisk information för kunskap om kön står bakom. 
Läs intervjun

Foto: Jeffrey Johns