Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Norsk rapport om utsatta män

FORSKARINTERVJU. Män som drabbas av sexuellt våld och våld i nära relationer påverkas starkt men har ofta svårt att få hjälp för sina problem. Det visar en genomgång som gjorts i Norge där bland annat Claes Ekenstam, svensk idéhistoriker och psykoterapeut, intervjuat utsatta män. Rapporten var beställd av motsvarigheten till Norges Socialdepartement.
Läs hela intervjun
Läs hela rapporten

Vanligt att barn utsätts för våld

2017-09-01

Drygt 4700 elever i årskurs nio i grundskolan samt i årskurs två på gymnasiet har svarat på frågor om utsatthet för våld under uppväxten. 

Nästan 11 procent av eleverna svarade att de hade utsatts för allvarlig fysisk barnmisshandel. 5 procent hade utsatts för fysisk barnmisshandel vid flera tillfällen. 14 procent av eleverna rapporterade att de upplevt våld mellan föräldrarna. 

Studien har tagits fram av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Svaren går att jämföra med tidigare år eftersom delvis samma frågor ställts vid andra undersökningar. 

Läs mer om studien och ladda ned pdf