Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Socialstyrelsen har granskat dödsfall

INTERVJU. Våldsutsatthet upptäcks inte, tidiga riskbedömningar saknas ofta, ansökningar om kontaktförbud avslås och samordningen mellan olika samhällsaktörer fungerar dåligt. Det visar Socialstyrelsen i en granskning av brottsfall där barn avlidit eller där vuxna dödats av närstående. 
– Vi letar inte efter enskilda personers skuld utan undersöker fel i det samhälleliga systemet. Utredningarna görs för att se vad i systemet som gjorde att dödsfallet kunde ske, säger Carina Hällberg, utredare vid Socialstyrelsen. Läs intervjun

Carina Hällberg

Kvinnofridskonferens hålls i vår

Konferensen "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder" hålls 29–30 maj 2018 i Stockholm. Den arrangeras av nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid där NCK är sammankallande.
Läs mer om konferensen och se programmet