Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Kampanj ska öka kunskapen om samtycke

Att ha sex ska vara frivilligt, annars handlar det om ett brott. Med det budskapet ska Brottsoffermyndighetens kampanj frivilligtsex.se öka kunskapen om den nya sexualbrottslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Skådespelerskan Ellen Bergström, musikern Oskar Linnros och e-sportaren Emil ”Heaton” Christensen är tre kända ansikten som medverkar i kampanjen. Läs mer på frivilligtsex.se.

Bild på medverkande kändisar från kampanjen.

Snart dags för #upptäckvåldet

Hur kan vi bli bättre på att upptäcka våld och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt och likvärdigt bemötande? Du som arbetar inom socialtjänsten eller annan vård/omsorg välkomnas till en nationell konferens med intressanta föreläsningar, angelägna diskussioner, lärande exempel och nya metodstöd. 

Läs mer om konferensen 18 december i Stockholm

Logotyp för konferensen Upptäck våldet