Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Många kvinnor i Sverige utsatta för trakasserier

Kvinnor utsätts i hög grad för sexuella trakasserier och övergrepp i Sverige. Unga kvinnor är mest utsatta. Det är några av resultaten i en ny enkätstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som presenteras av Folkhälsomyndigheten. Läs hela nyheten