Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Ny forskning: Sexuella övergrepp på nätet kan skada mer

Sexuella övergrepp på nätet mot unga ska likställas med sexuella övergrepp ”utanför” nätet. Om det finns bilder kan övergreppet uppfattas som ännu värre än vid fysisk kontakt. Det säger Linda Jonsson, universitetslektor på Barnafrid vid Linköpings universitet.

Läs hela intervjun i reportagearkivet

Linda Jonsson

Ny undersökning om sexualitet bland unga

2017-05-10

Folkhälsomyndigheten har gjort en ny undersökning om sexualitet och hälsa bland unga. Undersökningen visar att hälften av ungdomarna i Sverige är nöjda med sitt sexliv. Men också att 40 procent har erfarenhet av sexuella handlingar mot sin vilja.

Undersökningen bygger på svar från 7 755 ungdomar i åldern 16-29 år. Frågorna i enkäten rörde områden som sexuell hälsa och rättigheter samt hivprevention. Bland de tillfrågade var det 22 procent som uppgav att de blivit diskriminerade eller kränkta någon gång under det senaste året. 40 procent hade erfarenhet av sexuella handlingar mot sin vilja och 6 procent av fysiskt våld.

Läs pressmeddelandet
Läs undersökningen i sin helhet