Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Omhändertagande efter sexuella övergrepp

På uppdrag av regeringen har NCK tagit fram ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Syftet är att förbättra vården och omhändertagandet i hela landet. Men även att bidra till att rättsväsendet förses med bättre bevismaterial.

Här kan du läsa mer om regeringsuppdraget och handlingsprogrammet. Det finns även information särskilt avsedd för vårdpersonal, bland annat ett bildspel för spårsäkring.

Om handlingsprogrammet

För vårdpersonal

Kontakta expertgrupp

Expertgruppen som har tagit fram handboken och guiden består av Gun Heimer, professor och chef för NCK, Steven Lucas, barnläkare, Lotta Sundström, kammaråklagare samt Åsa Witkowski, verksamhetschef för NCK:s patientverksamhet.

Har du frågor om de kliniska delarna i det nationella handlingsprogrammet, kontakta Åsa Witkowski, verksamhetschef för NCK:s patientverksamhet på e-post asa.witkowski@nck.uu.se eller på telefon 018-611 28 01.

För övriga frågor rörande handlingsprogrammet kontakta informationsavdelningen.