Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Inger Lövkrona

Inger Lövkrona, Inger Lövkrona

Titel: Professor emerita i etnologi

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Institutionen för kulturvetenskaper (avdelningen för etnologi)

E-post: inger.lovkrona@kultur.lu.se

Presentation

Inger Lövkrona forskar om genusrelaterat våld. Hon undervisar på grundkurser vid Lunds universitet inom temat våld, genus och kultur, kurser som hon själv utvecklat. 

Publikationer i urval

Lövkrona, Inger & Nilsson, Gabriella (2015) Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och betydelse. Lund: Studentlitteratur Mer information om publikationen

Lövkrona, Inger (2009) "Den misshandlade kvinnokroppen” i Jarlbro, Gunilla, Erlanson-Albertsson, Charlotte (red.) Kvinnors hälsa – fakta och myter. Lund: Studentlitteratur. 

Lövkrona, Inger, Meurling, Birgitta (2005) "Kön och våld - inledande reflektioner". Nätverket: kulturforskning i Uppsala, Nr 14. Publikationen i fulltext

Lövkrona, Inger (2005) ”…från Thekla Knös till High Heel Sisters till…”. i En blick från sidan. Genusforskning under tre decennier. red. Linda Fagerström & Maria Nilsson. Eslöv: Gondolin Mer information om publikationen

Lövkrona, Inger (2002) "Gender, Power and Honour. Child Murder in Premodern Sweden". Ethnologia Europaea, 32:1 Mer information om publikationen

Lövkrona, Inger (2002) "Feministisk forskningsetik - vad är det?" i Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, nr 1:2002. Mer information om publikationen

Lövkrona, Inger (2001) "The violent man and violent men" i Kön och våld i Norden. Rapport från konferens i Köge, Danmark, 23-24 november, 2001. Nordiska Ministerrådet, TemaNord 2002:545. Mer information om publikationen

Lövkrona, Inger, Lundgren, Britta & Meurling, Birgitta (red.) (1999) Familj och kön. Etnologiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Mer information om publikationen

Lövkrona, Inger (red.) (1999) Mord, misshandel och sexuella övergrepp. Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld. Lund: Nordic Academic Press. Mer information om publikationen

Lövkrona, Inger (1999) Annika Larsdotter, barnamörderska: kön, våld och sexualitet i 1700-talets Sverige. Lund: Historiska media.