Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Jenny Yourstone

Jenny Yourstone,

Titel: Forskningsledare, fil. dr i psykologi

Lärosäte: Kriminalvården

E-post: jenny.yourstone@kriminalvarden.se

Presentation

Jenny Yourstone forskar om kvinnor och brott, våld i nära relationer, hedersvåld, och beslutsfattande inom rättssystemet. Utvärderar insatser inom Kriminalvården.

Nuvarande forskningsprojekt

2015 – pågår
Hedersvåld – förbättrad kunskap om förövarna (Projektledare). Projekt finansierat av Länsstyrelsen Östergötland och Kriminalvården.

Publikationer i urval

Yourstone, J., Alberth, J.& Gustafsson Sendén, M.(2015). Bedömningsgrunder och kön i Kriminalvårdens frivårdsarbete. Norrköping: Kriminalvården. Publikationen i fulltext

Yourstone, J., Eriksson, L., & Westerberg, H. (2015). Hedersrelaterat våld och förtryck – Kunskapsöversikt och kartläggning av aktörer. Norrköping: Kriminalvården. Publikationen i fulltext

Yourstone, J., Wenander, D. & Långström, N. (2014). Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige. Norrköping: Kriminalvården. Publikationen i fulltext

Yourstone, J., Freij, I., & MacBride, J. (2011). Utvärdering av brottsoffersluss kopplat till IDAP och ROS. Norrköping: Kriminalvården. Publikationen i fulltext

Yourstone, J. & Freij, I. (2010) Utvärdering av partnerkontakt kopplat till IDAP. Norrköping: Kriminalvården. Publikationen i fulltext

Yourstone, J., Lindholm, T., Grann, M., & Fazel, S. (2009). Gender differences in diagnoses of mentally disordered offenders. International Journal of Forensic Mental Health, 8(3), 172-177. Mer information om publikationen

Yourstone, J., Lindholm, T. & Kristiansson, M. (2008) Women who kill: A comparison of the psychosocial background of female and male perpetrators convicted of lethal violence in Sweden between 1995-2001. International Journal of Law and Psychiatry, 31, s. 374-383. Mer information om publikationen

Yourstone, J. (2008). Violent female offenders: Facts and preconceptions. (Avhandling). Stockholm: Stockholm University. Mer information om publikationen

Yourstone, J. Lindholm, T. Grann, M. Svenson, O. (2008). Evidence of gender bias in legal insanity evaluations: A case vignette study of clinicians, judges, and students. Nordic Journal of Psychiatry 62, 273-268. Mer information om publikationen

Grann, M., Långström, N., Yourstone, J., Freij, I., Kullgren, G., Forsman, A., Silfverhielm, H., Rehnqvist, N., Pettersson, A., Håkanson, I. (2005). Riskbedömningar inom psykiatrin – Kan våld i samhället förutsägas? En systematisk litteraturöversikt. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Publikationen i fulltext