Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Michael Karlsson

Michael Karlsson,

Titel: Docent i statsvetenskap

Lärosäte: Södertörns högskola

E-post: michael.karlsson@sh.se

Presentation

Michael Karlsson forskar om hur olika länder arbetar mot människohandel för sexuella ändamål.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Anti-sex trafficking institutioner

Beskrivning av projektet
Forskningsprojektet handlar om hur olika länder arbetar mot människohandel för sexuella ändamål. Bakgrunden till projektet är bland annat en FN-rapport 2009 (”Global Report on Trafficking in Persons”) som visar att det finns stora skillnader i hur länder arbetar mot sex trafficking. Samtidigt finns det i dag få vetenskapliga studier som kan förklara dessa skillnader. För att öka våra kunskaper om dessa frågor studeras länder med olika erfarenheter av sex trafficking. I studien ingår både destinationsländer (Holland, Danmark, Sverige) och ursprungsländer (Estland, Lettland, Litauen). I projektet undersöks arbetets inriktning, samverkan mellan myndigheter och civilsamhället samt olika förklaringar till arbetets uppläggning.

Tidsperiod
2010-2013

Finansiär
Brottsoffermyndigheten

Publikationer i urval

Karlsson, Michael (2013) “Anti-Sex Trafficking Institutions.” International Migration 51 (4) 2013 Publikationen i fulltext

Karlsson, Michael (2010) “The anti-sex trafficking institution of the Netherlands – current reforms and projects”. Uppsats till Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, Stockholm, 12 november 2010

Karlsson, Michael (2010) "Våld mot kvinnor inom trafficking – föreläsning vid riksdagsseminariet 'UNiTE – säg nej till våld mot kvinnor'”, 25 november 2010