Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Felipe Estrada

Felipe Estrada, Felipe Estrada

Titel: Professor i kriminologi

Lärosäte: Stockholms universitet

Institution: Kriminologiska institutionen

E-post: felipe.estrada@criminology.su.se

Presentation

Felipe Estrada har i sin forskning behandlat kriminologiska områden, som viktimologi, brottsutveckling, kriminalpolitik, segregation och ungdomsbrottslighet. De problem han studerat handlar om hur man ska mäta brottslighetens omfattning och utveckling. Vad är våld och hur ska den kraftiga ökningen av brottsanmälningar förklaras? Vilka metoder är tillämpbara och vilka felkällor måste undvikas? Hur ska kriminalpolitikens förändring under de senaste 40 åren förstås? Vilka grupper i samhället är mest utsatta för ofärd och vilka faktorer påverkar den ojämlika utsattheten för brott? Spelar boendesegregationen någon roll för människors erfarenheter av brott och hur mäter man i så fall områdeseffekter?

Nuvarande forskningsprojekt

Projekt 1 Titel
Individuella resurser och strukturella förutsättningar

Finansiär
FAS

Projekt 2 Titel
Mot inkludering eller exkludering?

Finansiär
Vetenskapsrådet

Projekt 3 Titel
Kvinnors brottslighet som socialt problem

Finansiär
FORTE

Tidsperiod
2016-2019

Övriga medverkande
Erika Hedlund, Tove Pettersson och Anders Nilsson

Projekt 4 Titel
Den ojämlika brottsligheten

Övriga medverkande
Anders Nilsson, Olof Bäckman och Fredrik Sivertsson

Publikationer i urval

Estrada, F, Bäckman, O, Nilsson, A (2015) The darker side of equality? The declining gender gap in crime: Historical trends and an enhanced analysis of staggered births cohorts.  British Journal of Criminology, 2015 Publikationen i fulltext

Bäckman, O, Estrada, F, Nilsson, A, and Shannon, D, (2014) Life Course of Young Male and Female Offenders. Stability or Change between Different Birth Cohorts? British Journal of Criminology  (2014) 54 (3): 393-410. 

Estrada, F, Flyghed, J, Nilsson, A, och Bäckman, K., (2014). Why are occupational safety crimes increasing? Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention Volume 15, 2014 - Issue 1. 

Nilsson, A., Bäckman, O., och Estrada, F (2013). Involvement in crime, individual resources and structural constraints. Processes of cumulative (dis)advantage in a Stockholm birth cohort. British Journal of Criminology 53, 297-318. 

Bäckman, K, Estrada, F, Flyghed, J & Nilsson, A (2013). Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling. Arbetsmiljöverket, Rapport 2013:4. Publikationen i fulltext

Estrada, Felipe & Nilsson, Anders (2012) "Does It Cost More to Be a Female Offender? A Life-Course Study of Childhood Circumstances, Crime, Drug Abuse, and Living Conditions" i Feminist Criminology 7(3) 196–219. Publikationen i fulltext

Wikman, Sofia, Estrada, Felipe & Nilsson, Anders (2010) Våld i arbetslivet – en kriminologisk kunskapsöversikt. Rapport 2010:4, Stockholm: Arbetsmiljöverket. Publikationen i fulltext

Nilsson, Anders & Estrada, Felipe (2009) Kriminalitet och livschanser. Uppväxtvillkor, brottslighet och levnadsförhållanden som vuxen. Arbetsrapport, Institutet för Framtidsstudier; 2009:20. Publikationen i fulltext

Estrada, Felipe & Nilsson, Anders (2007) "Ojämlikhet och utsatthet för brott – ett bidrag till forskningen om brottslighet och levnadsnivå” i von Hofer, Hanns & Nilsson, Anders (red). Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift till Henrik Tham. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Publikationen i fulltext

Estrada, Felipe & Nilsson, Anders (2004) ”Exposure to threatening and violent behaviour among single mothers – the significance of lifestyle, neighbourhood and welfare situation” i British Journal of Criminology, vol. 44(2), s. 168-187.