Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Karin Örmon

Karin Örmon, karin

Titel: Doktor i medicinsk vetenskap

Lärosäte: Malmö högskola

Institution: Fakulteten för hälsa och samhälle

E-post: karin.ormon@mah.se

Presentation

Jag forskar om våldsutsatta kvinnors psykiska ohälsa. Genom enkätstudier och kvalitativa intervjuer av kvinnor som vårdas i en allmänpsykiatrisk kontext önskar jag beskriva kvinnors upplevelse av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld under barndom, vuxenliv och/eller livsförlopp samt deras psykiska ohälsa. Fokus kommer även att vara våldsutsatta kvinnors upplevelse av den allmänpsykiatriska vårdens bemötande.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel:
Kvinnors erfarenheter av våld ur ett livsförloppsperspektiv – upplevelser och erfarenheter hos kvinnor som uppsöker allmänpsykiatrisk verksamhet.

Beskrivning av projekt:
Projektet består av en kvantitativ enkätstudie med utgångspunkt från kvinnors erfarenheter av psykisk, fysiskt och sexuellt våld under barndom, vuxenliv och eller livsförlopp. Två studier är kvalitativa intervjustudier, med fokus mot kvinnors upplevelser av psykisk ohälsa och bemötande. Time Geography kommer att användas för att beskriva kvinnornas erfarenhet av våld ur ett livsförloppsperspektiv.

Finansiärer:
Brottsofferfonden och Malmö högskola, fakulteten för Hälsa och Samhälle.

Tidsperiod:
2009–2014

Andra forskare som ingår i projektet

Professor Marie Torstenson-Levander (huvudhandledare)
Dr med. vet. Charlotta Sunnqvist
Dr med. vet. Christel Bahtsevani
 

Publikationer i urval

Örmon, K. & Hörberg, U. (2017) The unnecessary suffering and abuse caused by healthcare professionals needs to stop: A study regarding experiences of abuse among female patients in a general psychiatric setting. J of Clinical Nursing Studies 2017 Vol 5 No 4. Publikationen i fulltext

Örmon, K. & Hörberg, U. (2016) Abused women's vulnerability in daily life and in contact with psychiatric care: In the light of a caring science perspective. J Clin Nurs. 2016 Jun 27. Publikationen i fulltext

Örmon K., Sunnqvist C., Bahtsevani C., Torstensson Levander M. (2016) Disclosure of abuse among female patients within general psychiatric care – a cross sectional study. BMC Psychiatry 16:79. Publikationen i fulltext

Örmon, K., Torstensson-Levander, M., Bahtsevani, C. & Sunnqvist, C. (2015) The life course of women who have experienced abuse – a life chart study in general psychiatric care. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2015 Jun;22(5):316-25. Publikationen i fulltext

Örmon, K. (2014) Experiences of abuse during the life course  Disclosure and the care provided among women in a general psychiatric context. Avhandling. Malmö: Malmö Högskola. Publikationen i fulltext

Örmon, K., Torstensson-Levander, M., Sunnqvist, C. & Bahtsevani, C. (2013) The duality of suffering and trust: abused women's experiences of general psychiatric care – an interview study. Journal of Clinical Nursing, 12:2013. Publikationen i fulltext

Örmon, K., Torstensson-Levander, M., Sunnqvist, C. & Bahtsevani, C. (2014) Vulnerable and without protection: Lifetime experience of abuse and its influence on mental ill health. Open Journal of Nursing 01/2014(4):1, s. 34-41. Publikationen i fulltext