Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mänskliga rättigheter i högre utbildning

  • Datum: 19 september20 september
  • Plats: Karolinska Institutet, Solna
  • Arrangör: Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Karolinska Institutet (KI)
  • Kontaktperson: Webbformulär för anmälan
  • Konferens

Att värna mänskliga rättigheter och skydda utsatta grupper är ett viktigt samhällsåtagande. Hur kan högskoleutbildningar utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs? Välkommen till en konferens om mänskliga rättigheter i högre utbildning.

Mer information på evenemangets webbplats