Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

FREDA: arbete mot våld i nära relationer (dag 2-3)

  • Datum:
  • Plats: Gävle
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Klara Westerlund
  • Utbildning

Våldsutsatta måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver och socialtjänsten har ett särskilt ansvar att upptäcka, utreda, riskbedöma samt ge skydd, stöd och hjälp. Det är en komplex uppgift och till stöd har Socialstyrelsen utvecklat FREDA.

Länsstyrelserna har i uppdrag att utbilda socialtjänst i FREDA bedömningsmetoder. 

Utbildningen är tre heldagar och innehåller:
Bas, 12 september (dag 1)
Fördjupning, 10-11 oktober (dag 2 och 3)

Mer information och anmälan