Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Rätt att veta!

  • Datum: –16.30
  • Plats: Eskilstuna
  • Arrangör: Länsstyrelsen Södermanland m. fl.
  • Kontaktperson: Alina Treijner
  • Temadag

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Landstinget Sörmland och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se.

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelsen i Södermanlands län och Landstinget vill därför bjuda in till en dag med kunskapshöjande föreläsningar och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända om dessa viktiga frågor med utgångspunkt från sajten Youmo.se.   

Mer information och anmälan