Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Utbildning för kursledare

  • Datum:
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götalands län
  • Kontaktperson: Katarina Björkgren
  • Utbildning

Länsstyrelsen Västra Götalands län bjuder in till en utbildning för kursledare. Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för kommuner och stadsdelar att kunna erbjuda grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i egen regi med stöd av en kursledare.

Utbildningen fokuserar på att ge stöd till deltagarna att utbilda med hjälp av gruppspåret i webbkursen "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer" som tagit fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Deltagarna får också pedagogiskt stöd att utbilda generellt.

Mer information och anmälan