Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Konferens: maskulinitet och politik

  • Datum: –16.30
  • Plats: Örebro
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro
  • Kontaktperson: Kerstin Lillje
  • Konferens

Politiken har en lång historia av mansdominans – men är politik i sig maskulint? Mäns politiska makt har utmanats av såväl rösträttskvinnor som hashtag-feminister. Att förändra maskulinitetsnormer är idag en framträdande fråga i jämställdhetspolitiken. Konferensen riktar sig till dig som är politiker, arbetar inom statlig eller kommunal förvaltning, är verksam inom ideell sektor, är genusforskare

Maskulinitet i förändring är en konferensserie som belyser aktuell forskning såväl som praktiskt arbete. Konferensserien har ett brett köns- och genusperspektiv, men har en särskild betoning på pojkar, män och maskuliniteter. Konferenserna har getts sedan 2010 och sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Mer information och anmälan