Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Att stötta den som blivit utsatt för sexuellt våld

  • Datum: –12.15
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland med flera
  • Kontaktperson: Tjejjouren Väst
  • Temadag

Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med Tjejjouren Väst, Stödcentrum Humlegården och ATSUB/Göteborg bjuder in till en halvdag om sexuellt utsatthet och digitalt våld och presentation av verksamheter som erbjuder råd och stöd.

Målgrupper: Myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ungdomsmottagningar, elevhälsan, skola, idéburen sektor samt yrkesverksamma som möter barn och unga.

Mer information och anmälan