Beställ material från NCK

Allt material är kostnadsfritt. Det går att beställa max fem exemplar av varje publikation. Planerar du exempelvis en utbildning och önskar fler, kontakta informationsenheten på info@nck.uu.se

Flera av NCK:s publikationer finns numera endast på webben. Vill du läsa mer om och ladda ner någon av samtliga publikationer? Gör det här

Vill du beställa boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen"? Läs mer här

Material om Kvinnofridslinjen beställs från kvinnofridslinjen.se/bestall

Beställningsformulär

Ange vilka publikationer du vill beställa. Du kan beställa upp till fem exemplar av varje publikation.

Antal Publikation

Uppsalamodellen. Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården. NCK-rapport 2017:1

Våld mot äldre kvinnor – En forsknings- och kunskapsöversikt. NCK-rapport 2016:1

Violence and health in Sweden – A National Prevalence Study on Exposure to Violence among Women and Men and its Association to Health

Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1

Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder. NCK-rapport 2011:2

Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2011:01

Världens sämsta sommar

Handbok för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. NCK-rapport 2008:1

Första helgen i juni

Leveransinformation

Fyll i alla obligatoriska fält.

*

*

*

*

*

*

* Obligatoriskt

Jag vill prenumerera på NCK:s nyhetsbrev.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som du lämnar i samband med att du beställer material eller tecknar en prenumeration på nyhetsbrevet sparas så länge som du är prenumerant eller så länge det behövs för att kunna skicka beställningen och föra statistik över antalet beställningar. Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan närsomhelst be om att dina uppgifter ska tas bort eller att din prenumeration på nyhetsbrevet avslutas genom att kontakta info@nck.uu.se.

Läs mer om dataskydd och personuppgifter vid Uppsala universitet.

NCK:s filmer och utbildningsmaterial

NCK:S FILMER OCH UTBILDNINGSMATERIAL

Nedanstående filmer beställs via info@nck.uu.se. Skriv i din förfrågan vilken film du vill ha, och berätta var du arbetar och hur du planerar att använda materialet.

Instruktionsfilm för hälso- och sjukvårdspersonal "Spårsäkring vid sexuella övergrepp"

Utbildningsfilm för hälso- och sjukvården "Att ställa frågan om våld - åtta utbildningsfilmer för hälso- och sjukvården" med tillhörande pedagogiskt material. (Observera att samtliga tolv filmer finns utlagda på webben på temasidorna om att ställa frågan om våld).

Utbildningsfilmen "Blott du mig älskar" om våld i samkönade relationer med tillhörande pedagogiskt material

NCK:s material får ej användas i kommersiellt syfte.