Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

A dental perspective on child maltreatment

  • Utgivningsår: 2016
  • Författare: Therese Kvist
  • Avsändare: Karolinska institutet
  • Typ: Avhandling
  • Antal sidor: 68
  • Fulltextlänk: Läs publikation