Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Granskning av relationsvåld med dödlig utgång i Polisregion Stockholm

Information om publikationen

Uppdraget har i huvudsak genomförts med anledning av handläggningen gällande ett uppmärksammat fall av grov kvinnofridskränkning. Syftet med granskningen är lärande samt att minimera brister i hanteringen av ärenden med liknande karaktär.