Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Anna Möller

Anna Möller,

Titel: PhD, Bitr. överläkare Kvinnokliniken Södersjukhuset

Lärosäte: Karolinska Institutet, Södersjukhuset

Institution: Institutionen för klinisk forskning och utbildning

E-post: anna.s.moller@sll.se

Presentation

Anna Tiihonen Möller forskar om våldtäkt och dess konsekvenser. Hon disputerade 2015 med avhandlingen "Consequences of rape: injuries posttraumatic stress and neuroendochrinological changes". Avhandlingen handlar om såväl fysiska skador efter våldtäkt, PTSD och depression efter våldtäkt, stresshormoner och påverkan på GABA-A receptorn.

Nu ingår hon i ett projekt om ofrivillig drogning under våldtäkt i samarbete med farmakologiska institutionen på Karolinska sjukhuset, Huddinge.

Publikationer i urval

Möller, Anna, Söndergaard, Hans Peter, Helström Lotti (2017) "Tonic immobility during sexual assault – a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression". Acta Obstetricia et Gynecologica ScandinaviaPublikationen i fulltext

Tiihonen Möller, Anna (2015) Consequences of rape: injuries, posttraumatic stress, and neuroendocrinological changes. Avhandling. Stockholm: Karolinska Institutet 

Tiihonen Möller A, Bäckström T, Söndergaard HP, Helström L. (2014) "Identifying risk factors for PTSD in women seeking medical help after rape". PLoS One 2014 Oct 23;9(10) Mer information om publikationen

Tiihonen Möller A, Bäckström T, Nyberg S, Söndergaard HP, Helström L. (2014) "Women with PTSD have changed sensitivity to GABA-A receptor active substances" Psychopharmacology (Berl). 2014 Oct 28 Mer information om publikationen

Möller AS, Bäckström T, Söndergaard HP, Helström L (2012) "Patterns of injury and reported violence depending on relationship to assailant in female Swedish sexual assault victims" J Interpers Violence 2012 Nov;27(16)3131-3148. Mer information om publikationen