Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

"Frågan om våld måste in i alla verksamheter"

LÄRANDE EXEMPEL. I arbetet för kvinnofrid har kvinnofridssamordnaren i en kommun ofta en nyckelroll. Men rollen kan se olika ut från kommun till kommun. 

− Jag vill verka för att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer tas med i allt utvecklingsarbete i kommunen, säger Kari Rooth, kvinnofridssamordnare i Södertälje kommun. 

Läs intervjun 

Foto: Mikael Wallerstedt. 

Om webbstödet

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Logotyp webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Katarina Edlund, Länsstyrelsen i Stockholms län
e-post: katarina.edlund@lansstyrelsen.se
telefon: 010-223 12 93

Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

För att spara bannern på din egen dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även ett webbstöd för vården