Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Webbstöd för kommuner

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Trehundra chefer ska fråga om våld

Lena Johansson, Gerd Eriksson Holmgren, Trollhättans stad.

LÄRANDE EXEMPEL. I Trollhättan utbildas alla kommunens trehundra chefer om våld i nära relationer. Nu ska varje anställd få frågor om våldsutsatthet under medarbetarbetarsamtalet med chefen. Genom att ställa frågan till alla hoppas man se till att utsatta lättare får hjälp. 

Läs reportaget

Foto: Sebastian Lamotte. 

Om webbstödet

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet hittar du regelverk, kunskap och information om att arbeta med människor som utsatts för våld. Webbstödet har tagits fram av länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Logotyp webbstöd för kommuner

Kontaktuppgifter till webbstödet

Katarina Edlund, Länsstyrelsen i Stockholms län
e-post: katarina.edlund@lansstyrelsen.se
telefon: 010-223 12 93

Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid
e-post: annika.engstrom@nck.uu.se
telefon: 018-611 99 24

För nedladdning:

För att spara bannern på din egen dator, högerklicka på bilden och välj "Spara bild som...".

Webbstöd banner

NCK har även ett webbstöd för vården som utvecklats i samarbete med Socialstyrelsen.