För dig som utbildar om våld

Foto på två socialsekreterare som sitter tillsammans vid en dator och diskuterar.

Här finns information för dig som utbildar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Bland annat hittar du länkar till kommande utbildningar för kursledare, och uppföljningsträffar för dig som utbildar med hjälp av gruppspåret i Webbkurs om våld. 

Här kan du även ladda ned material att använda som stöd när du utbildar. 

Kurser, utbildningar och material är till större delen framtaget inom ramen för länsstyrelsernas, Socialstyrelsens och Nationellt centrum för kvinnofrids uppdrag att ge nationellt och regionalt kompetensstöd för arbetet mot våld i nära relationer. 

Uppföljningsdag för kursledare

Illustration från Webbkurs om våld. Länsstyrelserna bjuder in till en dag för erfarenhetsutbyte för dig som gått kursledarutbildning för gruppspåret i webbkursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”.

Uppföljningsdagen arrangeras vid tre tillfällen på olika orter: Se datum och anmäl dig

För dig som utbildar om särskild utsatthet

Illustration från materialet om utsatta grupper. Här kan du ladda ned Socialstyrelsens utbildningsmaterial och Powerpoints om särskilt utsatta grupper. Materialet riktar sig till dig som ska hålla i en utbildning.

Se och ladda ned materialet