Bli kollega-utbildare för FREDA bedömningsmetoder

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har under hösten 2018 arrangerat utbildning för dig som har i uppdrag/önskar att utbilda och ge metodstöd, till kollegor och nyanställda, i att använda FREDA bedömningsmetoder.

Utbildningen har syftat till att ge yrkesverksamma en grund att stå på för att kunna utbilda kollegor i FREDA:s alla delar (kortfrågor, beskrivning och farlighet).

Fokus har legat på utbildar- och metodstödjarrollen och deltagarna har fått testa på att själv utbilda utifrån ett framtaget utbildningsmaterial. 

Utbildningen har tagits fram inom ramen för länsstyrelsernas, Socialstyrelsens och Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) uppdrag att ge nationellt och regionalt kompetensstöd för arbetet mot våld i nära relationer.

Foto på manualen för FREDA bedömningsmetoder.Utbildningen hölls på olika platser under 2018: 

Stockholm 2 oktober 2018

Sollefteå 9 oktober 2018

Västerås 12 oktober 2018 

Hässleholm 27 november 2018

Här hittar du material från utbildningen