Möta våldsutsatta

Webbstöd för vården vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som möter patienter som utsatts för våld i nära relationer.
Läs mer om innehållet

Kunskap om särskild sårbarhet

Fotokollage på fyra intervjuade experter.

Våra utbildningspaket handlar bland annat om grupper som kan vara särskilt sårbara för våld. Varje paket innehåller en kort presentation av ämnesområdet, länkar till fördjupning och en intervju med en expert. Här svarar personer med stor kunskap inom området på frågor om till exempel bemötande.
Läs mer om utbildningspaketen

Ambulanspersonal utbildas om våld

NYTT LÄRANDE EXEMPEL. Ambulanspersonalen i nordöstra Skåne har ingått i en särskild utbildningssatsning där de fått lära sig om våld i nära relationer och barns utsatthet. All personal inklusive chefer har ingått i satsningen. Ett resultat av utbildningen är att ambulanspersonalen har gått från att anmäla barn som far illa till att även anmäla barn som misstänks fara illa. 
– Tidigare trodde jag att görs en orosanmälan så kommer socialtjänsten och tar barnen. Nu vet vi att det inte fungerar så, att det handlar om att kunna ge stöd. Vi gör betydligt fler anmälningar idag säger Maria Nilsson, ambulanssjuksköterska. 


Läs om ambulanspersonalens utbildning

Kontaktuppgifter till webbstödet

Har du frågor, behöver mer information eller vill tipsa om ett lärande exempel som skulle kunna bli ett nytt reportage på webbstöd för vården? Hör av dig till: 

Åsa Witkowski, ansvarig för NCK:s patientverksamhet
e-post: asa.witkowski@nck.uu.se
telefon: 018-611 28 01

NCK har tagit fram tre korta filmer för att sprida informationen om webbstöd för vården. Du kan se dem här och dela i dina kanaler. Det går även att beställa flyers att dela ut till personalen genom att e-posta till info@nck.uu.se.

NCK har även utvecklat ett webbstöd för kommuner i samverkan med Länsstyrelserna.