Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Lanseringsseminarium Malmö

Lansering av nytt nationellt kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer i Malmö.

Tid: Tisdag 13 november kl 10-15

Plats: Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus Malmö, Jan Walderströmsgatan 5 

PROGRAM

9.30-10.00 Registrering och kaffe

10.00-12.00 Inledning

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar

Socialstyrelsens pågående uppdrag inom området våld i nära relation
Kristina Olofsson, utredare, Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar enligt föreskrift och allmänna råd våld i nära relationer
Gabriella Falkelius, jurist, Socialstyrelsen

Vårdens nyckelroll i arbetet mot våld
Åsa Witkowski, verksamhetschef för patientverksamheten, Nationellt centrum för kvinnofrid

Lunch

Viktiga verktyg för vårdens arbete mot våld

13.00–14.00

Presentation av Webbstöd för vården och Webbkurs om våld
Annika Engström, projektledare, och Eva Nevelius, informatör, Nationellt centrum för kvinnofrid

Regionala lärande exempel

14.00–15.00

Presentation av lärande exempel från olika verksamheter inom regionen.

Avslutning

Konferensen är kostnadsfri.

Varmt välkomna!

Anmäl dig till seminariet i Malmö

Läs en nyhet om webbstöd för vården
Se reportage från tidigare seminarier och en film från lanseringen i Umeå