Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Möta våldsutsatta

Webbstöd för vården vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården och tandvården som möter patienter som utsatts för våld i nära relationer.
Läs mer om innehållet

Experterna berättar om bemötande

Våra utbildningspaket handlar bland annat om grupper som kan vara särskilt sårbara för våld. Varje paket innehåller en kort presentation av ämnesområdet, länkar till fördjupning och en intervju med en expert. Här svarar personer med stor kunskap inom området på frågor om till exempel bemötande.
Läs mer om utbildningspaketen

Första lanseringsseminariet i Umeå

SENASTE NYTT. Tandvårdens och ungdomsmottagningarnas arbete mot våld i nära relationer väckte uppmärksamhet när webbstöd för vården lanserades i Umeå 20 februari. Det här var det första i en rad lanseringsseminarier runt om i Sverige. Nästa seminarium hålls i Stockholm 23 april.
Läs nyhet från seminariet i Umeå och se film
Se inbjudan till lanseringsseminarier

I samverkan med Socialstyrelsen

Webbstöd för vården är resultatet av ett regeringsuppdrag att utveckla och sprida webbstöd för hälso- och sjukvården och tandvården och har utarbetats i samverkan med Socialstyrelsen. Det nationella kompetensstödet lyfter fram gällande regelverk, aktuell kunskap och konkret information om verksamma metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta.
Läs mer om regeringsuppdraget

Kontaktuppgifter till webbstödet

Har du frågor, behöver mer information eller vill tipsa om ett lärande exempel som skulle kunna bli ett nytt reportage på webbstöd för vården? Hör av dig till: 

Åsa Witkowski, ansvarig för NCK:s patientverksamhet
e-post: asa.witkowski@nck.uu.se
telefon: 018-611 28 01

Eva Nevelius, informatör
e-post: eva.nevelius@nck.uu.se
telefon: 018-611 93 14

NCK har även utvecklat ett webbstöd för kommuner i samverkan med Länsstyrelserna.