Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

NCK:s kunskapsbank

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank    

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 120 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp

NCK:s kunskapsbank ett nav i arbetet mot våld

2015-09-15

I höst är det fem år sedan NCK:s kunskapsbank lanserades och webbresursen är en allt viktigare del i arbetet mot våld runt om i Sverige. 
- Under de här åren har kunskapsbanken blivit det nav av information och kunskap om våld mot kvinnor som var ambitionen vid starten, säger Annika Engström, webbkoordinator på NCK.

Webbkoordinator Annika Engström är nöjd med kunskapsbankens utveckling
Webbkoordinator Annika Engström

Det senaste året har i snitt 211 publikationer i fulltext öppnats dagligen av besökare på webbplatsen, vilket är närmare en fördubbling jämfört med första året. 

- På kunskapsbanken finns uppdaterad och lättillgänglig information om våld mot kvinnor. Att den används i så stor utsträckning visar att den fyller ett viktigt behov och att finns ett ökande intresse för att höja kunskapsnivån, säger Annika Engström. 

Kunskapsbanken lanserades i september 2010 som en del i NCK:s uppdrag att samla och sprida kunskap och forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Läs hela reportaget

FN-rapport vill se krafttag mot våld mot kvinnor online

2015-09-30

Det behövs omfattande åtgärder både från myndigheter och företag världen över för att skydda kvinnor och flickor från våld, hot och trakasserier online, menar FN:s Broadband commission i en ny rapport. Enligt rapporten har 9 miljoner kvinnor i EU:s 28 länder utsatts för hot och våld på nätet, och konsekvenserna är stora både på individ- och samhällsnivå.

- Vi behöver kraftfulla, samordnade åtgärder för att uppmärksamma och stoppa våldet. Övergrepp online är fortfarande övergrepp – med allvarliga och verkliga konsekvenser, säger Phumzile Mlambo-Ngcuka, ordförande i UN Women i ett pressmeddelande. 

Läs hela rapporten

Läs pressmeddelandet

Läs mer om FN:s arbete i NCK:s kunskapsbank

Rapporten "Våld och hälsa" översatt till engelska

2015-09-07

Rapporten "Våld och hälsa" om kvinnors och mäns vålds-utsatthet från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns nu tillgänglig på engelska. I studien har 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år tillfrågats om sin utsatthet för våld – i barndomen, ungdomen och vuxen ålder. De har också fått frågor om sin hälsa.

Studien visar bland annat att var femte vuxen kvinna i Sverige och var tjugonde man har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Den visar också att det finns en tydlig koppling mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa senare i livet.

Läs hela rapporten Violence and health in Sweden (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om studien Våld och hälsa i NCK:s kunskapsbank

Senast tillagda publikationer

Mognad och livsutrymme : Ett stödmaterial för hur skolan kan arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och med skolans värdegrund som verktyg

Länsstyrelsen i Östergötlands län (avsändare)

Information om publikationen

Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län (avsändare)

Information om publikationen

Cyber Violence against Women and Girls: A world-wide wake-up call

Förenta Nationerna (avsändare)

Information om publikationen

Delmål 4: Mäns våld mot kvinnor

Maria Eriksson (författare)

Information om publikationen

Violence and health in Sweden

Tommy Andersson (författare), et al.
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (avsändare)

Information om publikationen

Kvalitet i skyddade boenden

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Hatbrott 2014

Brottsförebyggande rådet (Brå) (avsändare)

Information om publikationen