Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 100 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp


Nytt samlat webbstöd för kommuner

2014-11-17

Nu lanseras ett nytt webbanpassat kompetens- och metodstöd för kommuners arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och finns på NCK:s webbplats.

- Webbstödet är specialanpassat för anställda som möter våldsutsatta vuxna, barn och våldsutövare så vi hoppas att det ska komma till stor användning inom alla Sveriges kommuner, säger Katarina Edlund, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Katarina Edlund och Petra DahlgrenSocialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret för att våldsutsatta, kvinnor, män och barn som vistas i kommunen får det stöd och det skydd som de behöver. I de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen anges även att våldsutövare bör erbjudas insatser så att våldet upphör. För att tydliggöra detta ansvar och för att göra det lättare att hitta relevant information som kan ge stöd i arbetet har webbstödet startats.

- Tanken med NCK:s kunskapsbank är att samla den viktigaste informationen på en plats så att den är lätt att hitta. Nu har vi ytterligare utvecklat det arbetet med inriktning på kommuner. Vi har till exempel samlat de mest relevanta publikationerna och skrivit korta texter som ger konkret information som ska underlätta i det dagliga arbetet, säger Petra Dahlgren, redaktör på Nationellt centrum för kvinnofrid.

Läs mer

Delbetänkande överlämnat till jämställdhetsminister Regnér

2014-10-17

På fredagen överlämnades delbetänkandet Ett jämställt samhälle fritt från våld, Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014 (SOU 2014:71) till Utbildningsdepartementet och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I februari 2014 beslutade regeringen om en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Uppdraget ska slutredovisas den 29 maj 2015.

Läs delbetänkande Ett jämställt samhälle fritt från våld, Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014 (SOU 2014:71)

Läs den nationella strategin för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om våld i nära relationer i NCK:s kunskapsbank

Vårdpersonal uppmanas fråga om våld

2014-10-16

Upptäckten av våld ökar markant när man frågar om våld, det visar en forskningssammanställning från det vetenskapliga nätverket Cochrane. Därför rekommenderar Socialstyrelsen nu i en ny vägledning att grupper inom hälso- och sjukvården bör ställa rutinfrågor om våld.

– Våldsutsatta kvinnor söker ofta hälso- och sjukvård för diffusa fysiska och psykiska symtom. De sätter inte alltid problemen i samband med våldet och berättar därför sällan om det, men många uppger att det hade underlättat om personalen ställt frågan om deras erfarenhet av våld, säger Olga Gislén, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Läs mer om Socialstyrelsens vägledning

Läs vägledningen Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Senast tillagda publikationer

Män som dödar kvinnor de har barn med

Kriminalvården (avsändare)

Information om publikationen

Experiences of abuse during the life course: disclosure and the care provided in a general psychiatric context

Karin Örmon (författare)
Malmö högskola (avsändare)

Information om publikationen

Ett jämställt samhälle fritt från våld - Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014

Utbildningsdepartementet (avsändare)

Information om publikationen

Kontaktförbud - en handbok

Åklagarmyndigheten (avsändare)

Information om publikationen

De mest visade publikationerna

1.

Elevhälsan i skollagen

Skolverket (avsändare)

Information om publikationen

2.

Olämplig vårdnadshavare?

Barnombudsmannen (avsändare)

Information om publikationen

3.

Våld och hälsa - En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (avsändare)

Information om publikationen