Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 100 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp


Lyckat samverkansprojekt gav ny länsövergripande handbok

Att ta fram en regional handbok om våld i nära relationer som vänder sig till berörda myndigheter och där samtliga har fått vara delaktiga i processen är ett stort projekt. Men i Halland har man lyckats. I maj släpptes Våld i nära relationer – en regional handbok av Länsstyrelsen i Halland, kommunerna och region Halland.
- Om man ger sig den på att man ska samverka så går det, säger Sigun Lilja, samordnare mot våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Halland och projektledare för handboken.

Sigun LiljaSyftet med handboken är att fler våldsutsatta ska identifieras och att de ska erbjudas likvärdig hjälp oavsett var i länet de bor. Handboken ska användas inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, frivilligrörelsen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och frivården som ett stöd för personalen.

- Om personalen på socialtjänsten är osäker på vad den ska göra om de får ett fall som rör exempelvis hedersrelaterat våld så ska de kunna läsa sig till vad de ska göra. Tanken är också att det ska finnas information om vart man ska söka sig vidare, säger Sigun Lilja.

Även Länsstyrelsen i Värmland släppte i maj en länsövergripande handbok.

Läs hela reportaget
Läs Länsstyrelsen i Hallands handbok
Läs Länsstyrelsen i Värmlands handbok
 

Utredare ska se över våldtäktsbrottet

2014-08-29

Regeringen tillsätter en utredning som ska göra en bred översyn av våldtäktsbrottet. Mari Heidenborg, lagman vid Solna tingsrätt, har utsetts till särskild utredare som bland annat ska överväga om det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell för våldtäkt. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016.

Läs hela kommittédirektivet (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om sexuellt våld i NCK:s kunskapsbank

Nytt åtgärdspaket för att skydda våldsutsatta kvinnor

2014-08-26

Regeringen har presenterat ett nytt paket med åtgärder som ska underlätta för våldsutsatta kvinnor. Följande åtgärder ingår i paketet:  Hjälp till våldsutsatta att hämta personliga saker, säkerställd sekretess för brottsoffer i sexualbrottsmål samt att det ska bli lättare att få nya identitetsuppgifter. Bland annat har Rikspolisstyrelsen fått i uppdrag att ta fram rutiner och riktlinjer angående stöd och hjälp till personer som har utsatts för brott i nära relationer.

Läs mer på regeringens hemsida (öppnas i nytt fönster)
Läs mer om våld i nära relationer i NCK:s kunskapsbank
Läs mer om polisens ansvar i NCK:s kunskapsbank

Senast tillagda publikationer

Sveriges uppföljningsrapport utifrån Pekingplattformen

Utbildningsdepartementet (avsändare)

Information om publikationen

Sweden's follow-up of the Platform for Action from the UN's Fourth World Conference on Women in Beijing (1995)

Utbildningsdepartementet (avsändare)

Information om publikationen

Manual för FREDA

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Översyn av våldtäktsbrottet

Justitiedepartementet (avsändare)

Information om publikationen

Hatbrott 2013

Brottsförebyggande rådet (Brå) (avsändare)

Information om publikationen

De mest visade publikationerna

1.

Olämplig vårdnadshavare?

Barnombudsmannen (avsändare)

Information om publikationen

2.

Mäns våld - barns upplevelser

Integrations- och jämställdhetsdepartementet (avsändare)

Information om publikationen

3.

Elevhälsan i skollagen

Skolverket (avsändare)

Information om publikationen