Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 100 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp


Nytt samlat webbstöd för kommuner

Fullsatt på konferens om samhällets arbete mot våld

2014-12-17

Den första oktober trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer i kraft. Under november och december arrangerade Socialstyrelsen och Länsstyrelserna tillsammans sju regionala konferenser för att öka kännedomen om socialnämndernas och vårdgivarnas ansvar.  

Intresset för konferenserna var stort, med totalt 1700 anmälda deltagare. På konferensen i Stockholm fyllde de 400 deltagarna aulan på Norra latin.

Marit Birk
Marit Birk

Marit Birk är jurist på Socialstyrelsen, och hon har arbetat med de nya föreskrifterna och de allmänna råden, som hon också presenterade på konferenserna. Hon är nöjd med den stora uppslutningen.

- Det är en intresserad publik med bra frågeställningar. Det här är en uppstart för att väcka frågan i kommuner och landsting, och för att motivera till vidare arbete, säger Marit Birk.

Läs hela reportaget

WHO-rapport: Brist på förebyggande arbete mot våld

2014-12-10

Ett av fyra barn har utsatts för fysiskt våld, en av fem flickor har blivit utsatt för sexuellt våld och en av tre kvinnor har någon gång utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av sin partner globalt. Det visar WHO:s rapport Global status report on violence prevention 2014 som presenterades den 10 december.

Rapporten visar att det bland annat behövs starkare lagstiftning och fler våldspreventiva program och förbättrade insatser för våldsutsatta.

Rapporten är den första av sitt slag som redovisar 133 länders nationella insatser för att motverka mellanmänskligt våld, våld mot barn, våld i nära relationer, sexuellt våld och våld mot äldre.

Läs mer om WHO:s rapport

Läs hela rapporten i fulltext

Läs mer om WHO:s arbete i NCK:s kunskapsbank

Kvinnor mer utsatta för hot och trakasserier

2014-12-04

Allt fler kvinnor uppger att det utsatts för hot, trakasserier och sexualbrott, det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) har presenterat.
Mellan 2012 och 2013 ökade andelen personer som uppger att de utsatts för brott från 22 till 24 procent. Detta efter att siffrorna under flera år har minskat. Ökningen beror främst på att fler kvinnor har uppgett att de utsatts för hot, trakasserier och sexualbrott.

Läs mer om delrapporten på Brås webbplats

Läs mer om att mäta våld på NCK:s kunskapsbank

Senast tillagda publikationer

Global status report on violence prevention 2014

World Health Organization (WHO)  (avsändare)

Information om publikationen

Utsatthet för brott 2013

Brottsförebyggande rådet (Brå) (avsändare)

Information om publikationen

Män som dödar kvinnor de har barn med

Kriminalvården (avsändare)

Information om publikationen

Experiences of abuse during the life course: disclosure and the care provided in a general psychiatric context

Karin Örmon (författare)
Malmö högskola (avsändare)

Information om publikationen

De mest visade publikationerna

1.

Olämplig vårdnadshavare?

Barnombudsmannen (avsändare)

Information om publikationen

2.

Elevhälsan i skollagen

Skolverket (avsändare)

Information om publikationen

3.

Våld och hälsa - En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (avsändare)

Information om publikationen