Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

NCK:s kunskapsbank

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank    

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 120 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp

Forskarintervju: När våldet fortsätter efter separationen

2016-04-13

Linnéa Bruno i utomhusmiljöVåldsutsatta mödrar och barn fortsätter ofta att drabbas av våld efter en separation. Hur det kan ske har Linnéa Bruno, nybliven doktor i sociologi vid Uppsala universitet, studerat. Hon kommer bland annat fram till att det inte sällan är yrkesverksamma som omedvetet administrerar våldet.

Att våldet ofta fortsätter men ändrar karaktär efter att kvinnan lämnat mannen har varit känt länge. Kanske ersätts det fysiska och sexuella våldet istället av psykiskt och ekonomiskt våld.

Under arbetet med sin avhandling ”Ofridstid – fäders våld, staten och den separerande familjen” analyserade Linnéa Bruno bland annat runt 200 tingsrättsdomar i tvistemål med uppgifter om våld rörande vårdnad, boende, umgänge och underhåll.

Läs intervjun med Linnéa Bruno

Forskarpresentation

Kampanj mot hedersrelaterat förtryck inför sommaren

2016-05-16

Länsstyrelsen Östergötland lanserar nu en kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck riktad till dem som kommer i kontakt med barn, till exempel skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis.

De flesta skolbarn längtar efter sommarlov med ledighet, sol och bad. Men det finns också barn som känner en oro för att bli bortförda och tvingade att gifta sig, skriver länsstyrelsen bland annat.

Utvecklingsledare Juno Blom påpekar att det krävs att myndigheter uppmärksammar dessa barn och tar ansvar för att de får det stöd och skydd de kan ha behov av.

Läs mer på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

Gemensam strategi mot våld i Stockholms län

2016-05-11

Samverkansplattformen Operation Kvinnofrid i Stockholms län arbetar för att motverka våld i nära relationer och för att förbättra samhällets stödinsatser.

En gemensam strategi har nu tagits fram av myndigheter i Stockholms län som kommer i kontakt med våldsutsatta vuxna, med barn som upplever våld eller med våldsutövare.

– Det här är en nödvändig och ytterst relevant kraftsamling. Ingen enskild aktör kan ensam svara upp mot alla de utmaningar som våld i nära relationer innebär, säger landshövding Chris Heister.

Läs mer på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats 

Senast tillagda publikationer

A dental perspective on child maltreatment

Therese Kvist (författare)
Karolinska institutet (avsändare)

Information om publikationen

Våld mot äldre kvinnor - En forsknings- och kunskapsöversikt

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (avsändare)

Information om publikationen

Ofridstid : fäders våld, staten och den separerande familjen

Linnea Bruno (författare)
Uppsala universitet (avsändare)

Information om publikationen

Webbutbildning: Våld mot äldre

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen