Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank    

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 120 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp


Karin Örmon forskar om våldsutsatta kvinnors psykiska ohälsa

2015-04-13

Karin Örmon forskar om erfarenhet av våld ur ett livsförloppsperspektiv, upplevelser och erfarenheter hos kvinnor som söker allmänpsykiatrin och om våldsutsatta kvinnors psykiska ohälsa. Hösten 2014 doktorerade hon vid Malmö högskola.
- Jag återkommer hela tiden till bemötandet. Hur viktigt det är att vi frågar om våldsutsatthet, men också hur vi frågar, säger Karin Örmon.

Karin ÖrmonI avhandlingen Experiences of abuse during the Life course – Disclosure and the care provided among women in a general psychiatric context lyfter Karin Örmon fram kvinnors upplevelser av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld under barndom och vuxenliv och hur det kan kopplas till psykisk ohälsa. Av de kvinnor som Karin Örmon träffade var det många som hade berättat om sin våldsutsatthet för någon, men få som tog upp det i sin kontakt med psykiatrin.
- Jag tror att bemötandet ligger bakom att så få berättar om sin utsatthet för psykiatrin, säger Karin Örmon.

Läs hela reportaget.

Socialstyrelsens handbok Våld klar

2015-04-21

Socialstyrelsens reviderade handbok Våld, är klar. Handboken som ska vara ett stöd i socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer har reviderats för att överensstämma med de nya föreskrifterna och allmänna råden (SOFS 2014:4) om våld i nära relationer. 

Den nya handboken består av en kunskapsdel, en genomgång av föreskrifterna och tillämpningen av dessa och sist en uppslagsdel som innehåller förklaringar av olika begrepp.

- Det är angeläget att personal som möter våldsutsatta och barn som bevittnat våld har en gemensam kunskap och förståelse för området, säger utredaren Ann Jönsson i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Läs handboken Våld 

Gå till NCK:s och Länsstyrelsernas webbplats Webbstöd för kommuner

Fler samtal till Kvinnofridslinjen efter regeringsuppdrag

2015-04-14

NCK:s regeringsuppdrag att utveckla och kvalitetssäkra den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen har nu slutredovisats i en rapport till regeringen. Uppdraget löpte mellan 2011 och 2014 och har bland annat medfört att stödtelefonen har blivit mer känd och att antalet besvarade samtal till Kvinnofridslinjen har ökat med 17 procent.

Läs slutrapporten.

Läs mer på Kvinnofridslinjens webbplats.

Senast tillagda publikationer

Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Kartläggning våld i nära relationer

Länsstyrelsen i Jönköpings län (avsändare)

Information om publikationen

Inte ditt fel

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (avsändare)

Information om publikationen

Välkommen till verkligheten

Barnombudsmannen (avsändare)

Information om publikationen

Prostitutionen i Sverige 2014

Länsstyrelsen i Stockholms län (avsändare)

Information om publikationen

De mest visade publikationerna

1.

Olämplig vårdnadshavare?

Barnombudsmannen (avsändare)

Information om publikationen

2.

Elevhälsan i skollagen

Skolverket (avsändare)

Information om publikationen

3.

Våld och hälsa - En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (avsändare)

Information om publikationen