Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

NCK:s kunskapsbank

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank    

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 120 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp

Nytt lärande exempel: Samtal en väg till förändring för våldsamma män

Vägg med färgglada urklippta barnhänder i papper

2015-11-18

Till det röda tegelhuset vid kanten av Stadsparken i Lund kommer varje år runt 400 personer för samtal och behandling. De flesta är kvinnor och barn som har utsatts för eller upplevt våld, hot eller övergrepp, men 100-talet är män som har utövat våld och vill ha hjälp. Målet är att männen ska bryta sitt beteende och ta ansvar för det våld som de utövat.

I korridoren innanför dörren till mottagningen Kriscentrum mellersta Skåne finns en vägg fylld av färgglada barnhänder i papper. Alla barn som kommer till verksamheten får rita av sin hand och sätta upp den på väggen. 

- Det är väldigt symboliskt. Barnen känner att de inte är ensamma om sin situation, säger Kerstin Holmberg, samordnare mot våld i nära relationer i Lunds kommun. 

Läs hela reportaget i Webbstöd för kommuner

Unga kvinnor mest utsatta för brott

2015-11-06

Unga kvinnor är fortsatt den mest brottsutsatta gruppen, enligt en delrapport från Nationella trygghetsundersökningen 2014 (NTU) som Brottsförebyggande rådet presenterade i november. Andelen kvinnor i åldern 16-24 år som i undersökningen uppger att de utsatts för brott som misshandel, hot, sexualbrott eller trakasserier under 2014 är nästan dubbelt så hög som hos befolkningen i stort.

Under 2014 utsattes drygt 11 procent av befolkningen i åldern 16–79 år för brott mot enskild person. Det är en minskning jämfört med föregående år, men en återgång till ungefär samma nivå som uppmättes åren innan.

Läs mer om att mäta våld i NCK:s kunskapsbank

Läs hela delrapporten från Brå

Ny särskild FN-rapportör om våld mot kvinnor

2015-11-17

Dr. Dubravka Šimonović från Kroatien är ny särskild FN-rapportör om våld mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser. Hon efterträder professor Rashida Manjoo. Den särskilda rapportören ska samla information om mäns våld mot kvinnor från bland annat medlemsstaterna och kan också ge rekommendationer till stater om hur de ska arbeta för att motverka våld mot kvinnor.

I Agenda 2030 för hållbar utveckling, som FN antog tidigare höstas och som ersätter de åtta Millenniemålen, finns avskaffande av all form av våld mot kvinnor och flickor med som ett särskilt globalt utvecklingsmål under målet jämställdhet.

Läs mer om FN:s arbete mot våld i NCK:s kunskapsbank

Senast tillagda publikationer

Utsatthet för brott 2014 - Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2015

Brottsförebyggande rådet (Brå) (avsändare)

Information om publikationen

Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor

Socialdepartementet (avsändare)

Information om publikationen

Strategic framework on violence against women 2015-18

European Institute for Gender Equality (avsändare)

Information om publikationen

Att våga se och kunna stå kvar

Länsstyrelsen i Norrbottens län (avsändare)

Information om publikationen

Aktuellt just nu: FN:s dag för avskaffande av våld

25 november är FN:s internationella
dag för avskaffande av våld mot 
kvinnor. Runt om i Sverige och världen 
uppmärksammas våldet mot kvinnor
och våldets konsekvenser. Dagen 
inleder också kampanjen 16 days 
där ett antal olika organisationer 
fram till 10 december på olika sätt
lyfter frågan om våld mot kvinnor. 

Läs mer i NCK:s kunskapsbank