Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 100 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp


Lyckat samverkansprojekt gav ny länsövergripande handbok

Att ta fram en regional handbok om våld i nära relationer som vänder sig till berörda myndigheter och där samtliga har fått vara delaktiga i processen är ett stort projekt. Men i Halland har man lyckats. I maj släpptes Våld i nära relationer – en regional handbok av Länsstyrelsen i Halland, kommunerna och region Halland.
- Om man ger sig den på att man ska samverka så går det, säger Sigun Lilja, samordnare mot våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Halland och projektledare för handboken.

Sigun LiljaSyftet med handboken är att fler våldsutsatta ska identifieras och att de ska erbjudas likvärdig hjälp oavsett var i länet de bor. Handboken ska användas inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, frivilligrörelsen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och frivården som ett stöd för personalen.

- Om personalen på socialtjänsten är osäker på vad den ska göra om de får ett fall som rör exempelvis hedersrelaterat våld så ska de kunna läsa sig till vad de ska göra. Tanken är också att det ska finnas information om vart man ska söka sig vidare, säger Sigun Lilja.

Även Länsstyrelsen i Värmland släppte i maj en länsövergripande handbok.

Läs hela reportaget
Läs Länsstyrelsen i Hallands handbok
Läs Länsstyrelsen i Värmlands handbok
 

Utredare ska se över våldtäktsbrottet

2014-08-29

Regeringen tillsätter en utredning som ska göra en bred översyn av våldtäktsbrottet. Mari Heidenborg, lagman vid Solna tingsrätt, har utsetts till särskild utredare som bland annat ska överväga om det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell för våldtäkt. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016.

Läs hela kommittédirektivet (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om sexuellt våld i NCK:s kunskapsbank

Föreläsningsserie om bemötande vid våldsutsatthet

2014-09-09

Länsstyrelsen i Värmlands län och Länsstyrelsen i Örebro län arrangerar under hösten en utbildningsserie om att upptäcka och ge rätt bemötande vid våldsutsatthet.

Föreläsningarna hålls under fem dagar i höst och inleds den 29 september i Örebro av landshövding Rose-Marie Frebran. Det går bra att anmäla sig till en eller flera av dagarna.

Läs mer och få program tilll föreläsningsserien

Läs mer om att ställa frågan om våld i NCK:s kunskapsbank

Senast tillagda publikationer

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Kvinnofridssamordnare - utredning av en nyckelfunktion

Länsstyrelsen i Stockholms län (avsändare)

Information om publikationen

Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children

UNICEF (avsändare)

Information om publikationen

Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children (Summary)

UNICEF (avsändare)

Information om publikationen

De mest visade publikationerna

1.

Olämplig vårdnadshavare?

Barnombudsmannen (avsändare)

Information om publikationen

2.

Brott i nära relationer

Rikspolisstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

3.

Elevhälsan i skollagen

Skolverket (avsändare)

Information om publikationen