Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 100 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp


Fullsatt på konferens om samhällets arbete mot våld

2014-12-17

Den första oktober trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer i kraft. Under november och december arrangerade Socialstyrelsen och Länsstyrelserna tillsammans sju regionala konferenser för att öka kännedomen om socialnämndernas och vårdgivarnas ansvar.  

Intresset för konferenserna var stort, med totalt 1700 anmälda deltagare. På konferensen i Stockholm fyllde de 400 deltagarna aulan på Norra latin.

Marit Birk
Marit Birk

Marit Birk är jurist på Socialstyrelsen, och hon har arbetat med de nya föreskrifterna och de allmänna råden, som hon också presenterade på konferenserna. Hon är nöjd med den stora uppslutningen.

- Det är en intresserad publik med bra frågeställningar. Det här är en uppstart för att väcka frågan i kommuner och landsting, och för att motivera till vidare arbete, säger Marit Birk.

Läs hela reportaget

Se filmer från konferensen i Örebro (öppnas i nytt fönster)

Ny handbok för förebyggande arbete med barn och unga

2015-01-26

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i samarbete med Män för Jämställdhet och Unizon (tidigare SKR) tagit fram ”Inget att vänta på – handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga”. Ambitionen har varit att i handboken samla viktig kunskap om våld, genus och prevention för att möjliggöra ett kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete, med genusperspektiv.

Läs handboken i fulltext

Större andel kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott

2015-01-19

I den senaste upplagan av den årligen återkommande rapporten Nationell trygghetsundersökning (NTU) presenterar Brottsförebyggande rådet (Brå) resultaten av intervjuer med drygt 12 000 personer under 2013. Rapporten visar bland annat att skillnaden mellan mäns och kvinnors utsatthet för sexualbrott har ökat. Andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott under året har ökat jämfört med föregående år, från 1,4 procent till 2,4 procent, medan andelen män som svarar att de utsatts för sexualbrott minskat något, från 0,3 procent till 0,2 procent.

Läs Nationell trygghetsundersökning 2014 (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om sexuellt våld i NCK:s kunskapsbank

Senast tillagda publikationer

Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Human rights for victims of non-state crime : taking victims seriously?

Anna Wergens (författare)

Information om publikationen

NTU 2014

Brottsförebyggande rådet (Brå) (avsändare)

Information om publikationen

Inget att vänta på

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (avsändare)

Information om publikationen

De mest visade publikationerna

1.

Olämplig vårdnadshavare?

Barnombudsmannen (avsändare)

Information om publikationen

2.

Elevhälsan i skollagen

Skolverket (avsändare)

Information om publikationen

3.

Brott i nära relationer

Rikspolisstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen