Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 100 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp


Fullsatt på konferens om samhällets arbete mot våld

2014-12-17

Den första oktober trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer i kraft. Under november och december arrangerade Socialstyrelsen och Länsstyrelserna tillsammans sju regionala konferenser för att öka kännedomen om socialnämndernas och vårdgivarnas ansvar.  

Intresset för konferenserna var stort, med totalt 1700 anmälda deltagare. På konferensen i Stockholm fyllde de 400 deltagarna aulan på Norra latin.

Marit Birk
Marit Birk

Marit Birk är jurist på Socialstyrelsen, och hon har arbetat med de nya föreskrifterna och de allmänna råden, som hon också presenterade på konferenserna. Hon är nöjd med den stora uppslutningen.

- Det är en intresserad publik med bra frågeställningar. Det här är en uppstart för att väcka frågan i kommuner och landsting, och för att motivera till vidare arbete, säger Marit Birk.

Läs hela reportaget

Se filmer från konferensen i Örebro (öppnas i nytt fönster)

Nya rapporter om heders- relaterat våld och förtryck

2015-02-17

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2010 uppdrag som handlar om att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Nu har delar av dessa uppdrag redovisats, i form av tre rapporter som lämnats till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Det är dels slutredovisning av ”Våga göra skillnad” och ”Gift mot sin vilja”, dels det pågående uppdraget att utveckla ett nationellt kompetensteam. Inom ramen för teamet inrättades bland annat en nationell stödtelefon under 2014.

Läs mer om uppdragen och rapporterna (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck i NCK:s kunskapsbank

Liten effekt av nya lagar om kontaktförbud och stalkning

2015-02-11

För att förbättra skyddet mot 
stalkning gjordes 2011 ändringar i den dåvarande lagen om besöks- förbud. Men de nya lagarna, om olaga förföljelse och kontaktförbud, har inte fått någon större effekt, konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå). Andelen kontaktförbud som beviljas är fortfarande en tredjedel och fotboja har bara använts två gånger till och med 2014. Antalet anmälningar om olaga förföljelse är få och andelen fällande domar liten.

Läs rapporten Olaga förföljelse i fulltext. 

Läs rapporten Kontaktförbud i fulltext.

Senast tillagda publikationer

Våga göra skillnad

Juno Blom (författare)
Länsstyrelsen i Östergötlands län (avsändare)

Information om publikationen

Gift mot sin vilja

Juno Blom (författare)
Länsstyrelsen i Östergötlands län (avsändare)

Information om publikationen

Nationella kompetensteamet

Juno Blom (författare)
Länsstyrelsen i Östergötlands län (avsändare)

Information om publikationen

Kontaktförbud

Sandra Larsson (författare)
Brottsförebyggande rådet (Brå) (avsändare)

Information om publikationen

De mest visade publikationerna

1.

Olämplig vårdnadshavare?

Barnombudsmannen (avsändare)

Information om publikationen

2.

Elevhälsan i skollagen

Skolverket (avsändare)

Information om publikationen

3.

Brott i nära relationer

Rikspolisstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen