Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

NCK:s kunskapsbank

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank    

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 120 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp

Nytt lärande exempel: Skyddet går alltid först

2016-02-09

Skyddet av den utsatta måste alltid komma i första hand. Det är budskapet från Marie Persson på Familjefridsteamet på socialtjänsten i Hässleholm. För att systematisera säkerhetsarbetet har teamet tagit fram en egen checklista för säkerhetsplanering och även utökat riskbedömningen. 

- Jag behöver verktyg för att kunna identifiera det som skulle kunna bli allvarligt och till och med dödligt våld. Annars kan jag ju inte veta vilka som är i den kategorin. Då har jag ju bara någon diffus känsla att gå på, säger Marie Persson som arbetar som handläggare och familjeterapeut.  

Läs hela reportaget i Webbstödet för kommuner

Fler anmälningar om misshandel av kvinnor

2016-01-14

Under förra året polisanmäldes 28 700 misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år, vilket är en ökning med två procent jämfört med 2014. Av dessa rörde drygt 18 000 anmälningar händelser som begåtts inomhus av en bekant, det enligt BRÅ:s preliminära statistik för 2015. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år ökat med 11 procent.

Antalet anmälda våldtäkter minskade under förra året jämfört med 2014, till 5 830 stycken. Även antalet anmälningar om sexuellt ofredande och sexuellt tvång minskade. Minskningarna kan delvis förklaras med ett högt antal anmälningar under 2014, enligt BRÅ.

Den slutgiltiga kriminalstatistiken presenteras i mars.  

Läs hela Brå-rapporten

Läs mer om Att mäta våld i NCK:s kunskapsbank

Ny webbutbildning om våld mot äldre

2016-02-04

Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning om våld mot äldre. Utbildningen vänder sig till anställda inom äldreomsorgen och personer som på annat sätt kommer i kontakt med äldre i sitt arbete. Deltagarna får bland annat kunskap om vad våld är, vilka som utsätts för våld och hur en misstanke om eller upptäckt av våld kan hanteras. Utbildningen tar cirka 45 minuter att gå igenom och går att göra via webben eller via nedladdningsbara text- och övningshäften. Det finns också en studiehandledning. 

Till webbutbildningen (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om äldre kvinnors utsatthet för våld på NCK:s kunskapsbank

Senast tillagda publikationer

Webbutbildning: Våld mot äldre

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Dödsfallsutredningar 2014-2015

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Osynlig synlig verklighet - Prostitution i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län (avsändare)

Information om publikationen

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2015 - Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Brottsförebyggande rådet (Brå) (avsändare)

Information om publikationen

Våldtäktsbrottets hantering i rättskedjan

Brottsförebyggande rådet (Brå) (avsändare)

Information om publikationen

Människohandel med barn - Nationell kartläggning 2012–2015

Länsstyrelsen i Stockholms län (avsändare)

Information om publikationen