Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 100 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp


Lyckat samverkansprojekt gav ny länsövergripande handbok

Att ta fram en regional handbok om våld i nära relationer som vänder sig till berörda myndigheter och där samtliga har fått vara delaktiga i processen är ett stort projekt. Men i Halland har man lyckats. I maj släpptes Våld i nära relationer – en regional handbok av Länsstyrelsen i Halland, kommunerna och region Halland.
- Om man ger sig den på att man ska samverka så går det, säger Sigun Lilja, samordnare mot våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Halland och projektledare för handboken.

Sigun LiljaSyftet med handboken är att fler våldsutsatta ska identifieras och att de ska erbjudas likvärdig hjälp oavsett var i länet de bor. Handboken ska användas inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, frivilligrörelsen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och frivården som ett stöd för personalen.

- Om personalen på socialtjänsten är osäker på vad den ska göra om de får ett fall som rör exempelvis hedersrelaterat våld så ska de kunna läsa sig till vad de ska göra. Tanken är också att det ska finnas information om vart man ska söka sig vidare, säger Sigun Lilja.

Även Länsstyrelsen i Värmland släppte i maj en länsövergripande handbok.

Läs hela reportaget
Läs Länsstyrelsen i Hallands handbok
Läs Länsstyrelsen i Värmlands handbok
 

Delbetänkande överlämnat till jämställdhetsminister Regnér

2014-10-17

På fredagen överlämnades delbetänkandet Ett jämställt samhälle fritt från våld, Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014 (SOU 2014:71) till Utbildningsdepartementet och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I februari 2014 beslutade regeringen om en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Uppdraget ska slutredovisas den 29 maj 2015.

Läs delbetänkande Ett jämställt samhälle fritt från våld, Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014 (SOU 2014:71)

Läs den nationella strategin för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om våld i nära relationer i NCK:s kunskapsbank

Vårdpersonal uppmanas fråga om våld

2014-10-16

Upptäckten av våld ökar markant när man frågar om våld, det visar en forskningssammanställning från det vetenskapliga nätverket Cochrane. Därför rekommenderar Socialstyrelsen nu i en ny vägledning att grupper inom hälso- och sjukvården bör ställa rutinfrågor om våld.

– Våldsutsatta kvinnor söker ofta hälso- och sjukvård för diffusa fysiska och psykiska symtom. De sätter inte alltid problemen i samband med våldet och berättar därför sällan om det, men många uppger att det hade underlättat om personalen ställt frågan om deras erfarenhet av våld, säger Olga Gislén, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Läs mer om Socialstyrelsens vägledning

Läs vägledningen Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Senast tillagda publikationer

Ett jämställt samhälle fritt från våld - Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014

Utbildningsdepartementet (avsändare)

Information om publikationen

Kontaktförbud - en handbok

Åklagarmyndigheten (avsändare)

Information om publikationen

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Arbetsmarknadsdepartementet (avsändare)

Information om publikationen

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Säkerheten i domstol för målsägande och vittnen

Domstolsverket (avsändare)

Information om publikationen

De mest visade publikationerna

1.

Elevhälsan i skollagen

Skolverket (avsändare)

Information om publikationen

2.

Olämplig vårdnadshavare?

Barnombudsmannen (avsändare)

Information om publikationen

3.

Brott i nära relationer

Rikspolisstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen