Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 100 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp


Lärande exempel i NCK:s webbstöd: Modell med korta frågor underlättar i arbetet med våldsutsatta

2015-03-25

Med hjälp av de standardiserade kortfrågorna i Freda-modellen kan fler våldsutsatta kvinnor hittas. Det menar personalen i relationsvåldsteamet på socialtjänsten i Skärholmen i Stockholm, som vill att frågorna ska ställas till alla som söker stöd hos socialtjänsten i stadsdelen. 

- Det finns ett stort mörkertal. Att använda kortfrågorna underlättar både för den som frågar och den som svarar, säger Anna Tsekas, biträdande enhetschef för relationsvåldsteamet. 

Relationsvåldsteamet i Skärholmen tar emot både kvinnor och män som har utsatts för våld, men även personer som utövar våld. Vissa söker direkt till enheten för att få stöd, men många remitteras från andra enheter inom socialtjänsten. Teamet har ständigt runt 90 till 100 pågående ärenden.  

Läs hela artikeln i webbstödet för kommuner

Kartläggning av prostitutionen i Sverige

2015-03-13

Antalet annonser på internet som marknadsför sexuella tjänster har ökat stort i Sverige, men det finns inga tecken på att antalet individer i prostitution har blivit fler. Det visar slutrapporten ”Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfångs-kartläggning” från Länsstyrelsen i Stockholm, som på uppdrag av regeringen har kartlagt och samlat kunskap om prostitutionen i Sverige. 

Länsstyrelsen identifierar ett antal områden där det behövs mer kunskap om prostitutionens utbredning och former, det gäller bland annat ensamkommande barn, personer som vistas tillfälligt i Sverige och transpersoner.

Läs rapporten i fulltext (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om prostitution i NCK:s kunskapsbank.

Nya rapporter om heders- relaterat våld och förtryck

2015-02-17

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2010 uppdrag som handlar om att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Nu har delar av dessa uppdrag redovisats, i form av tre rapporter som lämnats till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Det är dels slutredovisning av ”Våga göra skillnad” och ”Gift mot sin vilja”, dels det pågående uppdraget att utveckla ett nationellt kompetensteam. Inom ramen för teamet inrättades bland annat en nationell stödtelefon under 2014.

Läs mer om uppdragen och rapporterna (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck i NCK:s kunskapsbank

Senast tillagda publikationer

Larmtelefoner för hotade

Brottsförebyggande rådet (Brå) (avsändare)

Information om publikationen

Våga göra skillnad

Juno Blom (författare)
Länsstyrelsen i Östergötlands län (avsändare)

Information om publikationen

Gift mot sin vilja

Juno Blom (författare)
Länsstyrelsen i Östergötlands län (avsändare)

Information om publikationen

Nationella kompetensteamet

Juno Blom (författare)
Länsstyrelsen i Östergötlands län (avsändare)

Information om publikationen

De mest visade publikationerna

1.

Olämplig vårdnadshavare?

Barnombudsmannen (avsändare)

Information om publikationen

2.

Elevhälsan i skollagen

Skolverket (avsändare)

Information om publikationen

3.

Brott i nära relationer

Rikspolisstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen