Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 100 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp


Lyckat samverkansprojekt gav ny länsövergripande handbok

Att ta fram en regional handbok om våld i nära relationer som vänder sig till berörda myndigheter och där samtliga har fått vara delaktiga i processen är ett stort projekt. Men i Halland har man lyckats. I maj släpptes Våld i nära relationer – en regional handbok av Länsstyrelsen i Halland, kommunerna och region Halland.
- Om man ger sig den på att man ska samverka så går det, säger Sigun Lilja, samordnare mot våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Halland och projektledare för handboken.

Sigun LiljaSyftet med handboken är att fler våldsutsatta ska identifieras och att de ska erbjudas likvärdig hjälp oavsett var i länet de bor. Handboken ska användas inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, frivilligrörelsen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och frivården som ett stöd för personalen.

- Om personalen på socialtjänsten är osäker på vad den ska göra om de får ett fall som rör exempelvis hedersrelaterat våld så ska de kunna läsa sig till vad de ska göra. Tanken är också att det ska finnas information om vart man ska söka sig vidare, säger Sigun Lilja.

Även Länsstyrelsen i Värmland släppte i maj en länsövergripande handbok.

Läs hela reportaget
Läs Länsstyrelsen i Hallands handbok
Läs Länsstyrelsen i Värmlands handbok
 

Jag vill veta – ny webbplats för våldsutsatta barn och unga

2014-06-19

Brottsoffermyndigheten har tagit fram ett helt nytt material till barn och unga mellan 4 och 17 år som utsätts för brott. På webbplatsen Jag vill veta finns bland annat spel, filmer och citat från barn och unga. För de allra yngsta barnen finns även en barnbok som Brottsoffermyndigheten har tagit fram tillsammans med Stina Wirsén. Boken handlar om att våga berätta och om vuxnas ansvar att agera.

Gå till webbplatsen Jag vill veta

Läs mer om barn som upplever våld i NCK:s kunskapsbank

Nationella samordnaren: Ställ rutinmässigt frågan om våld

2014-06-27

Våld i nära relationer bör bli ett nytt nationellt folkhälsomål, det är ett av ett 50-tal förslag som den nationella samordnaren mot våld i nära relationer, Carin Götblad, presenterade för regeringen i sitt slutbetänkande på fredagen.

Ytterligare förslag är bland annat att hälso- och sjukvården och socialtjänsten rutinmässigt ska ställa frågan om våld samt att det ska inrättas särskilda operativa arbetsgrupper i varje kommun där polis, socialtjänst med flera ska samverka för att hjälpa den våldsutsatta kvinnan.

Läs SOU 2014:49 Våld i nära relationer - en folkhälsofråga

Läs mer om den nationella samordnaren mot våld i nära relationer

Senast tillagda publikationer

Utvärdering av samordningen av arbetet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholms län

Statskontoret (avsändare)

Information om publikationen

Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. SOU 2014:49

Nationella samordnaren mot våld i nära relationer (avsändare)

Information om publikationen

Utveckla lokalsamhällets arbete mot våld i nära relationer

Nationella samordnaren mot våld i nära relationer (avsändare)

Information om publikationen

Om kvinnor och män i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (avsändare)

Information om publikationen