Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

NCK:s kunskapsbank

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank    

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 120 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp

Forskarintervju: När våldet fortsätter efter separationen

2016-04-13

Linnéa Bruno i utomhusmiljöVåldsutsatta mödrar och barn fortsätter ofta att drabbas av våld efter en separation. Hur det kan ske har Linnéa Bruno, nybliven doktor i sociologi vid Uppsala universitet, studerat. Hon kommer bland annat fram till att det inte sällan är yrkesverksamma som omedvetet administrerar våldet.

Att våldet ofta fortsätter men ändrar karaktär efter att kvinnan lämnat mannen har varit känt länge. Kanske ersätts det fysiska och sexuella våldet istället av psykiskt och ekonomiskt våld.

Under arbetet med sin avhandling ”Ofridstid – fäders våld, staten och den separerande familjen” analyserade Linnéa Bruno bland annat runt 200 tingsrättsdomar i tvistemål med uppgifter om våld rörande vårdnad, boende, umgänge och underhåll.

Läs intervjun med Linnéa Bruno

Forskarpresentation

Ny rapport om våld mot äldre kvinnor

2016-03-15

Även äldre kvinnor drabbas av våld i nära relationer och sexuellt våld. Men omgivningen har ofta svårt att inse att så är fallet, något som kan försvåra för utsatta kvinnor att få hjälp. Det framgår av en ny forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor från NCK. 

För NCK:s chef, professor, Gun Heimer känns det angeläget att frågan om våld mot äldre kvinnor nu lyfts fram i ljuset.

- Det kan vara viktigt att uppmärksamma skillnaderna mellan könen och se hur äldre kvinnor, precis som yngre och medelålders kvinnor, oftare drabbas av våld i nära relationer och sexuellt våld.

Till rapporten Våld mot äldre kvinnor

Tema: Våld mot äldre kvinnor

Sök medel för att utveckla skyddade boenden

2016-03-30

Nu finns det möjlighet för kommuner, andra myndigheter, kommunalägda bolag och idéburna organisationer i hela landet att söka 2016 års utvecklingsmedel för skyddat boende. Särskild prioritet ges till utvecklingen av skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor som tillhör särskilt utsatta grupper.

Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län har ett gemensamt regeringsuppdrag att lämna stöd till utvecklingen av skyddade boenden, och det är Länsstyrelsen Skåne som tar emot ansökningarna. Sista ansökningsdag är 11 maj 2016.

Läs mer på Länsstyrelsen Skånes webbplats (öppnas i nytt fönster)

Senast tillagda publikationer

Våld mot äldre kvinnor - En forsknings- och kunskapsöversikt

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (avsändare)

Information om publikationen

Committee on the Elimination of Discrimination against Women : Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic reports of Sweden

Förenta Nationerna (avsändare)

Information om publikationen

Kartläggning föräldrastöd - slutredovisning

Länsstyrelsen i Östergötlands län (avsändare)

Information om publikationen

Nationella Kompetensteamet - slutredovisning

Länsstyrelsen i Östergötlands län (avsändare)

Information om publikationen

Ofridstid : fäders våld, staten och den separerande familjen

Linnea Bruno (författare)
Uppsala universitet (avsändare)

Information om publikationen

Webbutbildning: Våld mot äldre

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen