Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

NCK:s kunskapsbank

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank    

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 120 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp

Nytt lärande exempel: Samlad satsning gav ökat tryck i arbetet mot våld

2015-08-31

I Ronneby kommun bestämde fullmäktige för fem år sedan att arbetet mot våld i nära relationer var av största vikt. Då inleddes ett projekt kallat Sesam där de anställda skulle arbeta på heltid med våldsfrågor. Några år senare permanentades verksamheten, en verksamhet som har gjort att Ronneby kommun i år rankades som etta i Unizons kvinnofridsbarometer över Sveriges samtliga kommuner.

- Vi vill inte låta skrytsamma men det är ett gott kvitto för oss, säger Thomas Arvidsson som är en av två heltidsanställda på Sesam.

Sesam är en verksamhet som står på tre ben. Här erbjuds en öppen mottagning där de anställda har stöd- och behandlingssamtal med både utsatta och anhöriga. De driver också ett eget skyddat boende med tre lägenheter och har ett nära samarbete med kvinnojouren. Dessutom utbildar personalen på Sesam anställda inom kommunen i våld i nära relationer.

Läs hela reportaget i Webbstöd för kommuner

Skyddade boenden granskade av Socialstyrelsen

2015-08-31

De flesta av landets skyddande boenden har en hög säkerhetsmedvetenhet med bland annat skriftliga rutiner för hur personalen ska arbeta med säkerhet. Men tillgängligheten varierar. Färre än hälften av boendena kan ta emot nya skyddssökanden nattetid och cirka hälften av boendena är inte anpassade för personer i rullstol. Det visar en rapport från Socialstyrelsen som undersökt kvalitén på landets skyddade boenden för personer utsatta för hot eller våld i en relation. I rapporten efterlyser Socialstyrelsen även utveckling när det gäller samordning och kontinuitet.  

I undersökningen har 130 boenden svarat på en enkät med frågor om verksamheten.

Läs hela rapporten (öppnas i nytt fönster)

Antalet hatbrottsanmälningar ökar

2015-08-20

År 2014 identifierades uppskattningsvis knappt 6 270 hatbrottsanmälningar, det är den högst noterade nivån hittills. Det rapporterar Brå i sin årliga statistik över hatbrott.

Hatbrott med främlingsfientliga/ rasistiska motiv är det i särklass vanligaste motivet, därefter hatbrott på grund av sexuell läggning.
Hot/ofredande är den vanligaste brottstypen, följt av våldsbrott och ärekränkning. I 58 procent av de identifierade hatbrottsanmälningarna var gärningspersonen obekant för den utsatta. I 33 procent av fallen var gärningspersonen en ytligt bekant och i 6 procent av anmälningarna var gärningspersonen en närstående.

Läs Brås publikation Hatbrott 2014

Läs mer om hatbrott mot hbt-personer i NCK:s kunskapsbank.

Senast tillagda publikationer

Kvalitet i skyddade boenden

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Hatbrott 2014

Brottsförebyggande rådet (Brå) (avsändare)

Information om publikationen

Människohandel - Granskning av handläggningen av människohandelsärenden under 2012-2013.

Åklagarmyndigheten (avsändare)

Information om publikationen

Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta att hämta personliga tillhörigheter

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Regeringens jämställdhetssatsning – tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar?

Riksrevisionen (avsändare)

Information om publikationen