Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Klinisk verksamhet till hjälp för utsatta

En viktig faktor för NCK:s trovärdighet är det nära samarbetet mellan universitetsdelen och kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset. Här finns Kvinnofridslinjen, Sveriges nationella stödtelefon för våldsutsatta, och kvinnofridsmottagningen.

1994 startade Sveriges första specialistklinik för våldsutsatta kvinnor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, det som i dag heter kvinnofridsmottagningen. Hit kommer dagligen patienter som råkat ut för våld eller sexuella övergrepp.

År 2007 tillkom Kvinnofridslinjen, den nationella stödtelefonen. Hit ringer våldsutsatta kvinnor från hela landet dygnet runt för att få stöd och hjälp. Tillsammans utgör de två enheterna NCK:s kvinnofridsenhet.

Mottagning för våldsutsatta kvinnor

Kvinnofridsmottagningen bedriver patientverksamhet i öppenvård för våldsutsatta kvinnor. Här erbjuds både akuta och planerade besök.

På mottagningen arbetar sjuksköterskor med samtalsutbildning, läkare med specialistkompetens inom gynekologi, allmänmedicin respektive psykiatri samt en medicinsk sekreterare.

Gå direkt till mottagningens egen webbplats

Kontakt och personal

E-postadresser till anställda vid Akademiska sjukhuset skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@akademiska.se

Åsa WitkowskiVerksamhetschef: Åsa Witkowski, 018-611 28 01
Avdelningschef: Anna Häger, 018- 611 29 97
Medicinsk sekreterare: Marié Eriksson, 018-611 27 92

Anställda vid kvinnofridsmottagningen nås via medicinska sekreteraren eller avdelningschefen.

Kvinnofridslinjens personal nås via avdelningschefen.