NATIONELLT CENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Nationell myndighetssamverkan arrangerar konferens

Den 29–30 augusti 2023 arrangerar Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid en gemensam konferens för att lyfta myndigheternas arbete mot våld. Den riktar sig till alla som arbetar med området våldsutsatta vuxna, barn och våldsutövare. På konferensen ska konkreta metoder och arbetssätt presenteras tillsammans med ny forskning på området. Läs hela nyheten om konferensen

Forskning och praktik på NCK-dagarna

Den 13–14 september arrangerades årets NCK-dagar i Universitetshuset i Uppsala. Deltagarna fick bland annat lära sig om vilken roll ett målsägarbiträde har, konsekvenser av barns utsatthet vid våld i nära relationer och vad forskningen säger om våld i hbtqi-relationer. NCK-dagarna riktar sig yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete eller jobbar med våld på annat sätt och syftet är att ge dem ny kunskap, inspiration och nya verktyg i arbetet. 

Läs hela nyheten om NCK-dagarna

Se NCK:s seminarier från Almedalen

​Nu finns möjlighet att titta på NCK:s Almedalsseminarier i efterhand. NCK arrangerade ett semiarium tillsammans med Barnafrid vid Linköpings universitet, där det nya barnfridsbrottet diskuterades. Det andra semiariet som NCK arrangerade handlade om arbetsgivarens ansvar och betydelse för den som är utsatt för våld. Båda seminarierna går att se i textad version. 
Se seminariet "Ett år med barnfridsbrottet"
Se seminariet "Tryggare på jobbet än hemma?"

Ny webbplats för kvinnofridslinjen.se

Kvinnofridslinjen har fått en ny uppdaterad webbplats. Sajten har stort fokus på tillgänglighet med information till våldsutsatta, anhöriga och yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete.
– Vi har velat göra en webbplats som är inbjudande, där det är lätt att hitta vad man söker och som visar att man alltid är välkommen att ringa Kvinnofridslinjen, säger Karin Sandell, kommunikationschef på NCK.
Läs hela nyheten om Kvinnofridslinjens nya webbplats
Till Kvinnofridslinjens nya webb

Information om Kvinnofridslinjen på ukrainska

Nu går det att beställa tryckta informationskort om Kvinnofridslinjen på ukrainska. Korten finns även på ryska och 31 andra språk. Korten och övrigt informationsmaterial beställs kostnadsfritt på kvinnofridslinjen.se. Där hittar du även översatt information på ukrainska som går bra att länka till eller skriva ut. 

Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2022-10-04