Nationellt centrum FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

NCK öppnar två nya nationella stödtelefoner

NCK har öppnat två nya stödtelefoner för våldsutsatta: Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner. Båda stödtelefonerna riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. På lanseringsdagen 15 februari deltog bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
Läs hela nyheten om de nya stödtelefonerna

Fortsatt många samtal till Kvinnofridslinjen

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen besvarade under förra året 44 678 samtal, vilket är det näst högsta antalet besvarade samtal någonsin. I snitt besvarades 122 samtal per dygn. Johanna Belachew är verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid.
Nyheten om antalet samtal till Kvinnofridslinjen under 2022.

Många nöjda användare av webbkurs om våld

Över 96 procent tycker att Webbkurs om våld är bra eller mycket bra. Det visar den senaste användarunderökningen. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är öppen för alla och har nu 130 000 användare. 

Läs hela nyheten om webbkursen
Startsidan för webbkurs om våld

NCK stärker sin forskningsprofil

Nationellt centrum för kvinnofrid stärker nu sin forskningsprofil. En ny professur är under tillsättning och under hösten har två nya forskare tillkommit. Sara Skoog Waller som ska arbeta med forskningsprojektet ”Eftervåld och hälsa” tillsammans med Susanne Mattsson, forskare och universitetsadjunkt på NCK, och Nicole Ovesen som ska forska om teknologins roll i våld i nära relationer.

Hela nyheten om NCK:s nya forskare

Tema samverkan i magasin "Att arbeta mot våld"

NCK har gett ut ett femte nummer av magasinet ”Att arbeta mot våld”. Det vänder sig till dig som möter våldsutsatta i din yrkesroll eller på andra sätt arbetar med frågan. Den här gången är temat samverkan.
– Ofta lyfts problem och hinder fram men vi vill istället visa på möjligheter och exempel på väl fungerande samverkan, säger Karin Sandell, kommunikationschef på NCK.

Hela nyheten om magasinet "Att arbeta mot våld"

Information om Kvinnofridslinjen på ukrainska

Nu går det att beställa tryckta informationskort om Kvinnofridslinjen på ukrainska. Korten finns även på ryska och 31 andra språk. Korten och övrigt informationsmaterial beställs kostnadsfritt på kvinnofridslinjen.se. Där hittar du även översatt information på ukrainska som går bra att länka till eller skriva ut. 

Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2023-03-14