Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Se NCK:s Almedalsseminarier

Nationellt centrum för kvinnofrid arrangerade i år tre seminarier under Almedalsveckan som nu går att se i efterhand: 

  • Eftervåld. Hur kan samhället ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn efter separation?

  • Alla våldsutsatta har rätt till stöd – stödlinjer för våldsutsatta.

  • Teknologins roll i våld i nära relationer. Har du koll på din mobil?

Se NCK:s Almedalsseminarier (svensk text)

Kvinnofridskonferens om våld – genom samverkan görs skillnad

2023 års Kvinnofridskonferens var fullsatt när verksamma inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samlades i Stockholm. Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg framhöll vikten av konferensen som en arena där yrkesgrupper som på olika sätt arbetar mot våld, kan mötas för att utbyta erfarenheter, få inspiration, kunskap och knyta kontakter.  

Läs hela nyheten om Kvinnofridskonferensen 2023

Fler samtal än någonsin till Kvinnofridslinjen

Under årets första sex månader har den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen besvarat 25 058 samtal. I snitt besvarades 138 samtal per dygn. Det är en ökning med 13 procent jämfört med samma period förra året. 
– Det har varit ett väldigt högt tryck under våren, vi har tagit emot fler samtal från våldsutsatta än någonsin tidigare, säger Johanna Belachew, verksamhetschef på Kvinnofridslinjen. Läs hela nyheten om Kvinnofridslinjen

NCK öppnar två nya nationella stödtelefoner

NCK har öppnat två nya stödtelefoner för våldsutsatta: Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner. Båda stödtelefonerna riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. På lanseringsdagen 15 februari deltog bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. 
Läs hela nyheten om de nya stödtelefonerna

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2023-09-20