Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Programmet klart för höstens kvinnofridskonferens

Logotyp för konferensen

Nu är programmet ute för den stora kvinnofridskonferensen "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder". Den arrangeras den 29–30 augusti 2023 på Clarion Hotel Sign i Stockholm.​ Under konferensen, som äger rum för fjärde gången, presenteras konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området. De två dagarna kommer att bjuda på intressanta seminarier inom en rad olika ämnen.

Läs mer på konferenswebben

Studie om webbkurs visar ökad kunskap om våld

För att ta reda på vilket stöd Webbkurs om våld ger till medarbetare som möter våldsutsatta i sitt dagliga arbete har en studie gjorts av Sibel Korkmaz och Peter Andersson, forskare vid Stockholms universitet. Studien har visat att användarna har fått en ökad kunskap om våld. 
– Det är viktigt för oss i vårt nationella uppdrag att veta hur Webbkurs om våld uppfyller våra uppsatta mål och förväntningar om kunskapsutveckling, säger Anita Hussénius, föreståndare vid Nationellt centrum för kvinnofrid.

Hela nyheten om studien om Webbkurs om våld

Dags att söka höstens kurser

Anmälan är nu öppen för höstens tvärprofessionella kurs. Utbildningen riktar sig till dig som kan komma att möta våldsutsatta och förövare i ditt arbete eller som arbetar övergripande med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. NCK ger även under höstterminen en utbildarkurs. Den riktar sig till dig som arbetar med att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, exempelvis inom sjukvården, socialtjänsten, frivilligorganisationer eller rättsväsendet. 

Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp
Att utbilda om mäns våld mot kvinnor – utbildarkurs, 7,5 hp

Nätverk för myndighetssamverkan växer

Nätverket Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid, där NCK är sammankallande, har under våren fått två nya medlemmar: Skatteverket och Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nätverket består nu av 25 myndigheter, länsstyrelserna och SKR.
–  Det finns otroligt mycket kunskap samlat i nätverket. Skatteverket och Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck kommer att bidra med ytterligare kunnande för att stärka arbetet i kvinnofridsfrågor, säger Annika Töyrä, utredare på NCK.
Läs hela nyheten om myndighetsnätverket

NCK öppnar två nya nationella stödtelefoner

NCK har öppnat två nya stödtelefoner för våldsutsatta: Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner. Båda stödtelefonerna riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. På lanseringsdagen 15 februari deltog bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
Läs hela nyheten om de nya stödtelefonerna

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2023-06-09