Nationellt centrum FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Många nöjda användare av webbkurs om våld

Över 96 procent tycker att Webbkurs om våld är bra eller mycket bra. Det visar den senaste användarunderökningen. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den är öppen för alla och har nu 130 000 användare. 
Läs hela nyheten om webbkursen
Till webbkursens sida

NCK stärker sin forskningsprofil

Nationellt centrum för kvinnofrid stärker nu sin forskningsprofil. En ny professur är under tillsättning och under hösten har två nya forskare tillkommit. Sara Skoog Waller som ska arbeta med forskningsprojektet ”Eftervåld och hälsa” tillsammans med Susanne Mattsson, forskare och universitetsadjunkt på NCK, och Nicole Ovesen som ska forska om teknologins roll i våld i nära relationer.

Hela nyheten om NCK:s nya forskare

Nytt nummer av magasinet "Att arbeta mot våld" med tema samverkan

Nu finns ett femte nummer av NCK:s magasin ”Att arbeta mot våld”. Det vänder sig till dig som möter våldsutsatta i din yrkesroll eller på andra sätt arbetar med frågan. Den här gången är temat samverkan.
– Ofta lyfts problem och hinder fram men vi vill istället visa på möjligheter och exempel på väl fungerande samverkan, säger Karin Sandell, kommunikationschef på NCK.

Hela nyheten om magasinet "Att arbeta mot våld"

Information om Kvinnofridslinjen på ukrainska

Nu går det att beställa tryckta informationskort om Kvinnofridslinjen på ukrainska. Korten finns även på ryska och 31 andra språk. Korten och övrigt informationsmaterial beställs kostnadsfritt på kvinnofridslinjen.se. Där hittar du även översatt information på ukrainska som går bra att länka till eller skriva ut. 

Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2023-01-31