Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Uppdrag att starta ny stödtelefon

Nationellt centrum för kvinnofrid har fått i uppdrag att starta en stödtelefon för personer som är utsatta eller riskeras att utsättas för våld i hederns namn. Uppdraget kommer från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck som har i uppgift från regeringen att säkerställa att det finns en nationell stödfunktion för utsatta och deras närstående.  
– Vår erfarenhet visar att stödtelefoner för våldsutsatta som tydligt riktar sig till en specifik målgrupp sänker tröskeln för utsatta att söka hjälp, säger Anita Hussénius, föreståndare på Nationellt centrum för kvinnofrid.
Stödtelefonen kommer att drivas som en pilotverksamhet med start 1 juni.
Läs hela nyheten om uppdraget

NCK får tillskott på tre miljoner

Nationellt centrum för kvinnofrid får under 2024 ett tillskott på 3 miljoner kronor för att öka bemanningen på stödlinjerna för våldsutsatta. Det meddelade regeringen i ett pressmeddelande 8 mars.
– Det är ett glädjande besked. Vi har ett högt söktryck och behovet av stöd och hjälp är stort, säger Johanna Belachew, verksamhetschef på NCK.

Läs intervjun med Johanna Belachew

Carolina Överlien ny professor på NCK

Carolina Överlien är nytillträdd professor i genusrelaterat våld och hälsa på Nationellt centrum för kvinnofrid. Hon har forskat på våld i nära relationer i 25 år och de senaste tio åren har hon främst fokuserat på våld i ungas nära relationer.
–  NCK har en helt unik position i Sverige där forskning, undervisning av yrkesverksamma och studenter, stödtelefoner och klinisk verksamhet är samlat på ett och samma ställe. Det ger de bästa förutsättningarna för forskning om våld, säger Carolina Överlien.
Läs hela intervjun med Carolina Överlien

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2024-04-30