Nationellt centrum FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Gun Heimer-salen på Akademiska sjukhuset invigd

Den 29 november invigdes Gun Heimer-salen på Akademiska sjukhuset. Region Uppsala har namngett salen för att synliggöra de betydande insatser som professor emerita Gun Heimer utfört i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Vid invigningen deltog bland andra Gun Heimer själv, NCK:s föreståndare Anita Hussénius och sjukhusdirektör Marianne van Rooijen.
Läs hela nyheten om invigningen 

Ansökan öppen för vårens tvärprofessionella kurs

Ansökan är öppen för vårterminens omgång av universitetskursen ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp”. Utbildningen riktar sig till dig som kan komma att möta våldsutsatta och förövare i ditt arbete eller som arbetar övergripande med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sista ansökningsdag är 15 december. 

Mer information om kursen och ansökningsformulär
 

Introduktion och ny forskning på NCK-dagarna

De årliga NCK-dagarna arrangerades 8–9 november i Universitetshuset i Uppsala. De riktar sig till yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete eller jobbar med våld på annat sätt. På årets NCK-dagar fick deltagarna bland annat lära sig om eftervåld, ekonomiskt våld och om hur en förundersökning går till vid brott i nära relation.
–  Det varit ett program med stor bredd, vi har fått ta del av många aspekter av våld i nära relation, sa Anna Siitam Wadman, samordnare brottsofferfrågor på Kronofogden, efter de två utbildningsdagarna.
Läs hela nyheten om NCK-dagarna

Se kvinnofridskonferensen i efterhand

Nu kan du se huvudföreläsningarna från den nationella kvinnofridskonferens som arrangerades den 29–30 augusti 2023 på Clarion Hotel Sign i Stockholm. De plenumföreläsningar och den paneldiskussion som hölls i bankettsalen har textats och finns tillgängliga på konferenswebben.

 Se de filmade föreläsningarna

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2023-12-04