Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Webbinarium med aktuell forskning

Tisdag 22 september uppmärksammade NCK kunskapsbankens tioårsjubileum med ett webbinarium med aktuell forskning inom området mäns våld mot kvinnor. Under dagen föreläste Gun Heimer om vikten av att ställa frågor om våld, Cecilia Fredlund om sex som självskada, Marie Eriksson om kvinnors erfarenhet av mäns ekonomiska våld i nära relationer och Viveka Enander och Karin Örmon redogjorde för en kartläggning av dödligt våld i Västra Götaland. 

Nu finns de filmade föreläsningarna från webbinariet den 22 september tillgängliga på webben. Filmer från webbinariet "Aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor – NCK:s kunskapsbank tio år"

Dags att söka NCK:s kurser

Bland höstens kurser är anmälan öppen för den högskolepedagogiska kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Den riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid de program som arbetar med införandet av det nya examensmålet om våld. Sista ansökningsdag är 16 oktober. Anmälan har även öppnats till vårens universitetskurser och den tvärprofessionella kursen för yrkesverksamma. 

Mer information om NCK:s kurser

Läs NCK:s senaste nyhetsbrev

I vårt senaste nyhetsbrev har vi intervjuat NCK:s nya examinator, Birgitta Essén. Hon har forskat om migration och kvinnohälsa i 30 år. Vi skriver om NCK:s webbinarium för att fira kunskapsbankens tioårsjubileum. Dessutom finns två nya lärande exempel: ett från Mölndal där fältsekreterare utbildar medarbetare på skolor och fritidsgårdar om våld i nära relationer bland unga, och ett om 1177 där medarbetare utbildas om våld. 

Läs NCK:s senaste nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet och läs tidigare nyhetsbrev
Läs intervjun med NCK:s nya examinator, Birgitta Essén 

Fyra åtgärder för att upptäcka våldet

Antalet samtal till Kvinnofridslinjen har ännu inte ökat i samband med corona-krisen men det finns beredskap för ett högre tryck. Möjligheten att söka hjälp när man är utsatt för våld i sin relation minskar vid isolering i hemmet. Det är därför angeläget att samhällets olika aktörer är uppmärksamma och erbjuder stöd och skydd. NCK pekar på fyra viktiga åtgärder för att våld i nära relationer ska kunna upptäckas under pandemin.
–  Alla måste göra sin del för att våldet ska kunna upptäckas nu under coronakrisen, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK.
De fyra viktiga åtgärderna för att våldet ska upptäckas
Kvinnofridslinjens beredskap under coronakrisen
Beställ material på Kvinnofridslinjens webbplats
Se och ladda ner informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.