EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

50 000 användare av webbkurs firades

50 000 personer har fått grundläggande kunskaper om våld i nära relationer genom en webbkurs om våld. Kursen lanserades 2016 och har utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid, länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

11 februari arrangerade NCK ett seminarium för att fira det stora antalet användare. Dagen fylldes med goda exempel på hur kursen används i olika verksamheter runt om i landet. Hälften av användarna kommer från socialtjänsten, den näst största gruppen är personal från hälso- och sjukvården samt tandvården.

Läs mer om seminariet

Start för ny kurs på avancerad nivå

Under vårterminen ges en helt ny kurs på NCK.  ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet” är en universitetskurs på avancerad nivå som ger 15 högskolepoäng. Två av de drygt tjugo studenter som valt att gå kursen är Sara Byding som arbetar på Arbetsförmedlingen och Ulrika Hämberg som är AT-läkare.

Läs intervjun med Sara Byding och Ulrika Hämberg

Ytterligare kurs för lärare i vår

Gun Heimer och Eva Åkesson när högskolepedagogiska kursen startade

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för en rad utbildningar, kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är nu obligatorisk. NCK gav hösten 2019 landets första högskolepedagogiska kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Totalt har 100 universitets- och högskolelärare och programansvariga utbildats. I vår ges ytterligare en kurs. Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, inledde kursen i november. 
Läs mer om den högskolepedagogiska kursen 

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.