EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Två dagar med introduktion om våld

Nu är det dags för de årligen återkommande introduktionsdagarna ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” som hålls av NCK. De två dagarna ger dig som yrkesverksam en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samt olika perspektiv på samhällets ansvar. 

Dagarna hålls 28 och 29 januari i Universitetshuset i Uppsala. 

Mer om introduktionsdagarna och schema

50 000 har gått webbkurs om våld

Webbkursen om våld, som ger grundläggande kunskap om våld i nära relationer, har på tre år nått 50 000 användare. Hälften av användarna kommer från socialtjänsten, den näst största gruppen är personal från hälso- och sjukvården samt tandvården.
I takt med att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer uppmärksammas mer i samhället har även efterfrågan på baskunskaper om våld ökat bland yrkesverksamma, säger Annika Engström, projektledare för webbkurs om våld på NCK.
Kursen har utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid, länsstyrelserna och Socialstyrelsen. 
Läs hela reportaget

Fler samtal än någonsin till Kvinnofridslinjen

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har under 2019 i snitt besvarat 116 samtal per dygn. Det är fler samtal än någonsin tidigare. På tio år har antalet samtal ökat med 75 procent.

Kvinnofridslinjen besvarade under 2019 sammanlagt 42 405 samtal, det är en ökning med 16 procent jämfört med 2018. 

Läs hela nyheten om antalet besvarade samtal på Kvinnofridslinjen

Ytterligare kurs för lärare i vår

Gun Heimer och Eva Åkesson när högskolepedagogiska kursen startade

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för en rad utbildningar, kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är nu obligatorisk. NCK gav hösten 2019 landets första högskolepedagogiska kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Totalt har 100 universitets- och högskolelärare och programansvariga utbildats. I vår ges ytterligare en kurs. Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, inledde kursen i november. 
Läs mer om den högskolepedagogiska kursen 

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.