Nationellt centrum FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Gun Heimer-salen på Akademiska sjukhuset invigd

Den 29 november invigdes Gun Heimer-salen på Akademiska sjukhuset. Region Uppsala har namngett salen för att synliggöra de betydande insatser som professor emerita Gun Heimer utfört i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Vid invigningen deltog bland andra Gun Heimer själv, NCK:s föreståndare Anita Hussénius och sjukhusdirektör Marianne van Rooijen.
Läs hela nyheten om invigningen 

Introduktion och ny forskning på NCK-dagarna

De årliga NCK-dagarna arrangerades 8–9 november i Universitetshuset i Uppsala. De riktar sig till yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete eller jobbar med våld på annat sätt. På årets NCK-dagar fick deltagarna bland annat lära sig om eftervåld, ekonomiskt våld och om hur en förundersökning går till vid brott i nära relation.
–  Det varit ett program med stor bredd, vi har fått ta del av många aspekter av våld i nära relation, sa Anna Siitam Wadman, samordnare brottsofferfrågor på Kronofogden, efter de två utbildningsdagarna.
Läs hela nyheten om NCK-dagarna

Se kvinnofridskonferensen i efterhand

Nu kan du se huvudföreläsningarna från den nationella kvinnofridskonferens som arrangerades den 29–30 augusti 2023 på Clarion Hotel Sign i Stockholm. De plenumföreläsningar och den paneldiskussion som hölls i bankettsalen har textats och finns tillgängliga på konferenswebben.

 Se de filmade föreläsningarna

150 000 har utbildats om våld i nära relation

”Webbkurs om våld” är en kurs som är öppen för alla och som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen, som används både på arbetsplatser och av studenter, är nu uppe i 150 000 användare. Webbkursen, som lanserades 2016, har utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid tillsammans med länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

Läs mer om Webbkurs om våld

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2023-12-01