Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Stödlinje för personer utsatta för hedersförtryck

Den 3 juni öppnade NCK stödtelefonen Rätt att välja 020-57 70 70. Den riktar sig till personer i alla åldrar som är utsatta eller riskerar att utsättas för våld i hederns namn. Även närstående är välkomna att ringa för råd och stöd. Stödtelefonen är ett pilotprojekt, som genomförs på uppdrag av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. De har i uppdrag av regeringen att säkerställa att det finns en nationell stödfunktion för utsatta och deras närstående. Pilotprojektet kommer att pågå till årsskiftet med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.
Läs hela nyheten om Rätt att välja

Möt NCK i Almedalen!

NCK arrangerar 25 juni Almedalsseminariet ”Rättsväsendets roll i att bekämpa mäns våld mot kvinnor” med representanter från rättsväsende och akademi.
– Vi kommer att diskutera vilket stöd och skydd som ges till brottsoffer idag och även lyfta insatser riktade till våldsutövare. Panelen kommer också att diskutera hur arbetet behöver förbättras, säger Hanna Palhamn Szabó, universitetsadjunkt på NCK och moderator för seminariet.
Läs mer om NCK:s Almedalsseminarium

Ny rapport om Webbkurs om våld

Nationellt centrum för kvinnofrid publicerar rapporten ”Våldet angår oss alla – att skapa en webbkurs om våld”. Den handlar om framväxten av Webbkurs om våld och innehåller även en pilotstudie som följer upp vilket stöd kursen ger till medarbetare som möter våldsutsatta i sitt dagliga arbete.
– Resultaten i pilotstudien visar på vikten av att arbetsgivare och chefer tillvaratar den nya kunskap som medarbetaren fått sig genom webbkursen, säger Johanna Nivala, projektkoordinator på NCK. 
Läs hela nyheten om rapporten

Platser kvar på höstens tvärprofessionella kurs

Ansökan är öppen för höstterminens omgång av universitetskursen ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp”. Utbildningen riktar sig till dig som kan komma att möta våldsutsatta och förövare i ditt arbete eller som arbetar övergripande med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sista ansökningsdag är 6 augusti.  

Läs mer om kursen och ansök

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2024-06-20