Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Uppdrag att starta ny stödtelefon

Nationellt centrum för kvinnofrid har fått i uppdrag att starta en stödtelefon för personer som är utsatta eller riskeras att utsättas för våld i hederns namn. Uppdraget kommer från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck som har i uppgift från regeringen att säkerställa att det finns en nationell stödfunktion för utsatta och deras närstående.  
– Vår erfarenhet visar att stödtelefoner för våldsutsatta som tydligt riktar sig till en specifik målgrupp sänker tröskeln för utsatta att söka hjälp, säger Anita Hussénius, föreståndare på Nationellt centrum för kvinnofrid.
Stödtelefonen kommer att drivas som en pilotverksamhet med start 1 juni.
Läs hela nyheten om uppdraget

Sista chansen att söka höstens tvärprofessionella kurs

Ansökan är öppen för höstterminens omgång av universitetskursen ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp”. Utbildningen riktar sig till dig som kan komma att möta våldsutsatta och förövare i ditt arbete eller som arbetar övergripande med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sista ansökningsdag är 31 maj.  

Läs mer om kursen och ansök

NCK får tillskott på tre miljoner

Nationellt centrum för kvinnofrid får under 2024 ett tillskott på 3 miljoner kronor för att öka bemanningen på stödlinjerna för våldsutsatta. Det meddelade regeringen i ett pressmeddelande 8 mars.
– Det är ett glädjande besked. Vi har ett högt söktryck och behovet av stöd och hjälp är stort, säger Johanna Belachew, verksamhetschef på NCK.

Läs intervjun med Johanna Belachew

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2024-05-24