Nationellt centrum FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

EU-projekt ska höja kunskapen om våld inom sjukvård

NCK deltar i det EU-finansierade projektet VIPROM (Victim protection in medicine) där totalt fem länder ingår. Syftet med projektet är att ta fram utbildningsprogram om våld i nära relation och sexuellt våld till olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. Att vara utsatt för våld kan ge både fysiska och psykiska symtom på både kort och lång sikt. Personal inom hälso- och sjukvården spelar därför en nyckelroll i att upptäcka våldsutsatthet. 
– Det är få som polisanmäler att de är utsatta för våld. Det är även få som söker akut vård men det är vanligt att man söker vård i ett senare skede, säger Susanne Mattsson, forskare och universitetsadjunkt på NCK. 
Läs hela nyheten om projektet

NCK öppnar två nya nationella stödtelefoner

NCK har öppnat två nya stödtelefoner för våldsutsatta: Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner. Båda stödtelefonerna riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. På lanseringsdagen 15 februari deltog bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
Läs hela nyheten om de nya stödtelefonerna

Fortsatt många samtal till Kvinnofridslinjen

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen besvarade under förra året 44 678 samtal, vilket är det näst högsta antalet besvarade samtal någonsin. I snitt besvarades 122 samtal per dygn. Johanna Belachew är verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid.
Nyheten om antalet samtal till Kvinnofridslinjen under 2022.

Tema samverkan i magasin "Att arbeta mot våld"

NCK har gett ut ett femte nummer av magasinet ”Att arbeta mot våld”. Det vänder sig till dig som möter våldsutsatta i din yrkesroll eller på andra sätt arbetar med frågan. Den här gången är temat samverkan.
– Ofta lyfts problem och hinder fram men vi vill istället visa på möjligheter och exempel på väl fungerande samverkan, säger Karin Sandell, kommunikationschef på NCK.

Hela nyheten om magasinet "Att arbeta mot våld"

Information om Kvinnofridslinjen på ukrainska

Nu går det att beställa tryckta informationskort om Kvinnofridslinjen på ukrainska. Korten finns även på ryska och 31 andra språk. Korten och övrigt informationsmaterial beställs kostnadsfritt på kvinnofridslinjen.se. Där hittar du även översatt information på ukrainska som går bra att länka till eller skriva ut. 

Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2023-03-30