Nationellt centrum FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Programmet klart för höstens kvinnofridskonferens

Logotyp för konferensen

Nu är programmet ute för den stora kvinnofridskonferensen "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder". Den arrangeras den 29–30 augusti 2023 på Clarion Hotel Sign i Stockholm.​ Under konferensen, som äger rum för fjärde gången, presenteras konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området. De två dagarna kommer att bjuda på intressanta seminarier inom en rad olika ämnen.

Läs mer på konferenswebben

Nätverk för myndighetssamverkan växer

Nätverket Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid, där NCK är sammankallande, har under våren fått två nya medlemmar: Skatteverket och Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nätverket består nu av 25 myndigheter, länsstyrelserna och SKR.
–  Det finns otroligt mycket kunskap samlat i nätverket. Skatteverket och Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck kommer att bidra med ytterligare kunnande för att stärka arbetet i kvinnofridsfrågor, säger Annika Töyrä, utredare på NCK.
Läs hela nyheten om myndighetsnätverket

Dags att söka höstens kurser

Anmälan är nu öppen för höstens tvärprofessionella kurs. Utbildningen riktar sig till dig som kan komma att möta våldsutsatta och förövare i ditt arbete eller som arbetar övergripande med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. NCK ger även under höstterminen en utbildarkurs. Den riktar sig till dig som arbetar med att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, exempelvis inom sjukvården, socialtjänsten, frivilligorganisationer eller rättsväsendet. 

Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp
Att utbilda om mäns våld mot kvinnor – utbildarkurs, 7,5 hp

EU-projekt ska höja kunskapen om våld inom sjukvård

NCK deltar i det EU-finansierade projektet VIPROM (Victim protection in medicine) där totalt fem länder ingår. Syftet med projektet är att ta fram utbildningsprogram om våld i nära relation och sexuellt våld till olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. Att vara utsatt för våld kan ge både fysiska och psykiska symtom på både kort och lång sikt. Personal inom hälso- och sjukvården spelar därför en nyckelroll i att upptäcka våldsutsatthet. 
– Det är få som polisanmäler att de är utsatta för våld. Det är även få som söker akut vård men det är vanligt att man söker vård i ett senare skede, säger Susanne Mattsson, forskare och universitetsadjunkt på NCK. 
Läs hela nyheten om projektet

NCK öppnar två nya nationella stödtelefoner

NCK har öppnat två nya stödtelefoner för våldsutsatta: Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner. Båda stödtelefonerna riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. På lanseringsdagen 15 februari deltog bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
Läs hela nyheten om de nya stödtelefonerna

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2023-05-23