Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Introduktion och ny forskning på NCK-dagarna

De årliga NCK-dagarna arrangerades 8–9 november i Universitetshuset i Uppsala. De riktar sig till yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete eller jobbar med våld på annat sätt. På årets NCK-dagar fick deltagarna bland annat lära sig om eftervåld, ekonomiskt våld och om hur en förundersökning går till vid brott i nära relation.
–  Det varit ett program med stor bredd, vi har fått ta del av många aspekter av våld i nära relation, sa Anna Siitam Wadman, samordnare brottsofferfrågor på Kronofogden, efter de två utbildningsdagarna.
Läs hela nyheten om NCK-dagarna

Sök tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma

Anmälan är öppen för vårens omgång av NCK:s kurs "Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp". Utbildningen riktar sig till dig som kan komma att möta våldsutsatta och förövare i ditt arbete eller som arbetar övergripande med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp,

Se kvinnofridskonferensen i efterhand

Nu kan du se huvudföreläsningarna från den nationella kvinnofridskonferens som arrangerades den 29–30 augusti 2023 på Clarion Hotel Sign i Stockholm. De plenumföreläsningar och den paneldiskussion som hölls i bankettsalen har textats och finns tillgängliga på konferenswebben.

 Se de filmade föreläsningarna

150 000 har utbildats om våld i nära relation

”Webbkurs om våld” är en kurs som är öppen för alla och som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen, som används både på arbetsplatser och av studenter, är nu uppe i 150 000 användare. Webbkursen, som lanserades 2016, har utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid tillsammans med länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

Läs mer om Webbkurs om våld

NCK öppnar två nya nationella stödtelefoner

NCK har öppnat två nya stödtelefoner för våldsutsatta: Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner. Båda stödtelefonerna riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. På lanseringsdagen 15 februari deltog bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. 
Läs hela nyheten om de nya stödtelefonerna

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2023-11-15