Nationellt centrum FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Carolina Överlien ny professor på NCK

Carolina Överlien är nytillträdd professor i genusrelaterat våld och hälsa på Nationellt centrum för kvinnofrid. Hon har forskat på våld i nära relationer i 25 år och de senaste tio åren har hon främst fokuserat på våld i ungas nära relationer.
–  NCK har en helt unik position i Sverige där forskning, undervisning av yrkesverksamma och studenter, stödtelefoner och klinisk verksamhet är samlat på ett och samma ställe. Det ger de bästa förutsättningarna för forskning om våld, säger Carolina Överlien.
Läs hela intervjun med Carolina Överlien

Fortsatt ökning av antalet användare av Webbkurs om våld

Under 2023 tillkom drygt 27 100 användare av Webbkurs om våld. Det är den näst högsta siffran sedan webbkursens start. Totalt sedan starten har över 158 000 personer genomfört webbkursen.

Nyheten om antal användare av webbkurs om våld

Kvinnofridslinjen har besvarat fler samtal än någonsin

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har under 2023 i snitt besvarat 135 samtal per dygn. Det är fler samtal än någonsin tidigare.
– Kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har ökat i samhället. Inte minst under pandemin uppmärksammades det som ett samhällsproblem. Vi hoppas och tror att det även har lett till att fler våldsutsatta söker hjälp, säger Johanna Belachew, verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid.
Läs hela nyheten om samtalen till Kvinnofridslinjen

Förlängd finansiering av nya stödtelefoner

De två nya stödtelefoner som Nationellt centrum för kvinnofrid drivit under 2023 får förlängd finansiering. Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner, som drivs på uppdrag av regeringen, kommer att drivas även under 2024.
–  Det är ett glädjande besked. Vi har under året sett att det finns behov av stödtelefonerna. De har fått en bra start och det här ger oss möjligheten att nå ut till ännu fler våldsutsatta, säger Chris-Emelie Denstedt, projektledare på NCK.
Läs hela nyheten om stödtelefonerna 

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2024-02-20