Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

NCK stärker sin forskningsprofil

Nationellt centrum för kvinnofrid stärker nu sin forskningsprofil. En ny professur är under tillsättning och under hösten har två nya forskare tillkommit. Sara Skoog Waller som ska arbeta med forskningsprojektet ”Eftervåld och hälsa” tillsammans med Susanne Mattsson, universitetsadjunkt på NCK, och Nicole Ovesen som ska forska om teknologins roll i våld i nära relationer.

Hela nyheten om NCK:s nya forskare

Nytt nummer av magasinet "Att arbeta mot våld" med tema samverkan

Nu finns ett femte nummer av NCK:s magasin ”Att arbeta mot våld”. Det vänder sig till dig som möter våldsutsatta i din yrkesroll eller på andra sätt arbetar med frågan. Den här gången är temat samverkan.
– Ofta lyfts problem och hinder fram men vi vill istället visa på möjligheter och exempel på väl fungerande samverkan, säger Karin Sandell, kommunikationschef på NCK.

Hela nyheten om magasinet "Att arbeta mot våld"

Nu lanseras Webbstöd för lärosäten

Webbstöd för lärosäten är ett stöd för lärare som undervisar om våld på universitet och högskolor. Syftet är att underlätta arbetet med att implementera examensmålet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sedan 2018 är kunskap om våld obligatoriskt i grundutbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta.
Nyhet om webbstödet med film
Webbstöd för lärosäten

illustration som visar en lärare i mörkrosa skjorta framför en whiteboard.

Ansökan öppen för vårens tvärprofessionella kurs

Nu är ansökan öppen för vårterminens omgång av universitetskursen ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp”. Utbildningen riktar sig till dig som kan komma att möta våldsutsatta och förövare i ditt arbete eller som arbetar övergripande med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sista ansökningsdag är 19 december. 

Mer information om kursen och ansökningsformulär
 

#metoo har gjort avtryck

Den 15 oktober är det fem år sedan #metoo-uppropet startade. På Nationellt centrum för kvinnofrid har uppropet gjort avtryck på flera sätt. Bland annat ökade antalet samtal till Kvinnofridslinjen kraftigt.
– Framför allt har metoo bidragit till att allt fler inser allvaret i frågan om kvinnors utsatthet och att vi alla har ett ansvar att förbättra situationen, säger Åsa Witkowski, enhetschef på NCK.

Läs hela nyheten om metoo-uppropet

Information om Kvinnofridslinjen på ukrainska

Nu går det att beställa tryckta informationskort om Kvinnofridslinjen på ukrainska. Korten finns även på ryska och 31 andra språk. Korten och övrigt informationsmaterial beställs kostnadsfritt på kvinnofridslinjen.se. Där hittar du även översatt information på ukrainska som går bra att länka till eller skriva ut. 

Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2022-11-22