NATIONELLT CENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Möt NCK i Almedalen

​NCK håller två seminarier tisdag 5 juli under Almedalsveckan i Visby i år. De går att följa på plats eller via webben. Det första seminariet startar kl 9 och där diskuteras det nya barnfridsbrottet som infördes 1 juli 2021. Det andra startar kl 10 och handlar om arbetsgivarens ansvar och betydelse för den som är utsatt för våld.
– Genom våra seminarier i Visby kan vi lyfta fram viktiga frågor i samarbete med andra aktörer och dessutom nå ut med kunskap om våldet till fler och nya grupper, säger Karin Sandell, kommunikationschef på NCK. 
Läs hela nyheten om NCK i Almedalen 
 

Anmäl dig till NCK-dagarna i september

Möter du våldsutsatta i ditt arbete? 13–14 september arrangeras NCK-dagarna för yrkesverksamma. Dagarna erbjuder en introduktion till kunskapsområdet men även fördjupning inom vissa ämnen där inbjudna forskare delar med sig av sin kunskap. 

Mer information och anmälan

Fortsatt högt tryck på webbkurs om våld

Under pandemin syntes en enorm ökning av antalet användare av webbkursen om våld och det höga trycket håller i sig även detta år. Hittills i år har 
12 000 gått kursen. Bland användarna finns både studenter och yrkesverksamma. 
– Det är glädjande att vi når både de som förbereder sig för ett arbetsliv och de som är yrkesverksamma. Kunskap om våld är viktigt för att kunna ge utsatta ett bra bemötande, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället, säger Annika Engström, projektledare på NCK.
Läs hela nyheten om webbkursen 

Information om Kvinnofridslinjen på ukrainska

Nu går det att beställa tryckta informationskort om Kvinnofridslinjen på ukrainska. Korten finns även på ryska och 31 andra språk. Korten och övrigt informationsmaterial beställs kostnadsfritt på kvinnofridslinjen.se. Där hittar du även översatt information på ukrainska som går bra att länka till eller skriva ut. 

Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen

Filmer om Kvinnofridslinjen på samiska

Nationellt centrum för kvinnofrid har de senaste åren intensifierat sina satsningar för att öka kännedomen om Kvinnofridslinjen, bland annat genom att ta fram material på fler språk. Nu finns informationskort och filmer om Kvinnofridslinjen på nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska, riktade till Sveriges urbefolkning. Dela gärna filmerna eller ladda ner filmerna för att sprida i sociala medier eller visa på informationsskärmar.

Läs nyheten och se filmerna

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2022-07-05